Tham quan và học tập mô hình tiêu - tràm hiệu quả tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
3/12/2018, 9:34 (GMT+7)

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình tiêu tràm hiệu quả và bền vững ở tỉnh Hậu Giang” do TS. Lê Hoàng Xuyên làm chủ nhiệm, Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang chủ trì. Vừa qua, chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đã tổ chức cho nông dân đến tham quan học tập kinh nghiệm, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác tiêu tràm tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Tham quan mô hình trồng tiêu – tràm tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

 

Trao đổi kinh nghiệm với Tổ hợp tác tiêu - tràm xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Tham gia chuyến đi gồm cán bộ của Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Phát triển Nông thôn và các nông dân trồng tiêu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi tham quan thực tế cán bộ, nông dân đã được trao đổi thảo luận về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bón phân, tưới nước... trong mô hình tiêu tràm, đồng thời còn trao đổi về kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả cho cây tiêu. Qua chuyến tham quan đã giúp cho nông dân đúc kết được kinh nghiệm sản xuất tiêu tràm và nhận thức về vai trò của kinh tế tập thể và mô hình tổ hợp tác./.

                                                                                      Kim Yến  

Các tin khác