Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019
3/12/2018, 9:34 (GMT+7)

Vừa qua, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Quyết định số 114/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang thực hiện năm 2019, gồm 04 nhiệm vụ cụ thể Thông tin và Truyền thông Khoa học Công nghệ; Lưu giữ và phát triển một số nguồn gen nông sản Tỉnh; Chuyển đổi PTN theo phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017; Xây dựng mô hình ứng khoa học kỹ thuật trồng thử nghiệm mãng cầu Xiêm Thái (Annona muricata L.) lưỡng tính và quản lý dịch hại tổng hợp theo hướng an toàn.

Cụ thể như sau:

STT

Tên nhiệm vụ

Dự kiến kết quả/sản phẩm

1

Thông tin và Truyền thông Khoa học Công nghệ

* Thông tin Khoa học Công nghệ

- Xuất bản Bản tin khoa học Hậu Giang: 12 kỳ Bản tin Khoa học và công nghệ. 16 trang/kỳ/tháng riêng bản tin Xuân 32 trang, 580 bản/kỳ, tổng số 6960 bản.

- Tuyên truyền về thành tựu KHCN Hậu Giang 2019:

Tuyên truyền về thành tựu KHCN Hậu Giang trên trang báo Hậu Giang: 01 bài viết 01 trang đăng trên Báo Xuân Hậu Giang 2019 và 04 bài viết đăng trên Báo Hậu Giang (1 số/quý x 4 quý).

- Cập nhật thông tin và duy trì Website cho Sở KH&CN: trung bình 15 bài viết/tháng được đăng trên Website

- Xuất bản Kỷ yếu Kỷ niệm 15 năm thành lập ngành KH&CN: 250 quyển Kỷ yếu, khổ 21 x 29, 200 trang

- Tăng cường tiềm lực thông tin KH&CN:

+ 1.200 quyển Tạp chí KH&CN Việt Nam (100 quyển/tháng, 2 số/tháng);

+ 150 quyển Sổ tay công tác Bộ KH&CN năm 2020;

+ 01 Hợp đồng cung cấp thông tin trọn gói với Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM.

+ Giới thiệu thông tin về Sở KH&CN, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN trên các Tạp chí KH&CN Việt Nam, Báo Khoa học và Phát triển, Tạp chí kiểm toán Nhà nước,...

* Truyền thông Khoa học Công nghệ

- Chuyên mục Khoa học Công nghệ: được thực hiện 1 kỳ/tháng(12 kỳ/năm): 12 đĩa DVD chuyên mục KH&CN

- Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KHCN: thực hiện theo yêu cầu của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

- Hưởng ứng kỷ niệm “Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5:

+ Tổ chức 01 buổi Hội thảo nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

+ Treo 140 băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính của TP Vị Thanh, trong đó: 100 băng rôn kích thước 0,7 x 1,7 m; 40 băng rôn, kích thước 0,8m x 6m.

- Báo cáo thống kê cơ sở về KHCN:

+ 01 Báo cáo tổng hợp thống kê cơ sở về KH&CN của tỉnh Hậu Giang gửi về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

+ Tập huấn nghiệp vụ Thông tin Thống kê KHCN.

- Giới thiệu sản phẩm KH&CN:

Tham gia trưng bày TechDemo năm 2019: Nhằm giới thiệu sản phẩm KH&CNcủa tỉnh nhà đến các tỉnh thành trên cả nước, Sở KH&CN tham gia trưng bày các sản phẩm KH&CN như các sản phẩm sinh học cải tạo đất, quản lý cây trồng, các sản phẩm mới (dưa lưới, cà chua nhiệt đới,....); các loại trà (mãng cầu, rau đắng,...) và các sản phẩm nuôi cấy mô.

2

Lưu giữ và phát triển một số nguồn gen nông sản Tỉnh

+ Tiếp tục bảo tồn 10 cây quýt đường vi ghép (S0); 10 cây quýt đường (S1); 10 cây cam sành (S0) sạch bệnh trong nhà lưới chống côn trùng tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Hậu Giang.

+ Vi ghép tạo 10 cây cam xoàn (S0) và 10 cây bưởi năm roi (S0) sạch bệnh.

+ Xác định 20 mẫu khóm Queen “Cầu Đúc” sạch bệnh (không nhiễm bệnh héo khô đầu lá- do virus Pineapple mealybug wilt associated virus 1,2 (PMWaV-1,2)).

+ Tiếp tục bảo tồn 200 keo cây bồ bồ (Acorus Calamus) trong phòng nuôi cấy mô và ra ngôi 500 cây bồ bồ ngoài nhà lưới của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN; Phân tích thành phần dược tính của cây Bồ Bồ (asaron, asaryl al-dehyd, glucosid đắng acorin và tannin,…).

+ Vô mẫu và lưu giữ 200 keo nguồn gen cây Hương nhu (Hương nhu trắng - Ocimum gratissimum và Hương nhu tía (é tía - Ocimum sanctum L); Phân tích thành phần dược tính của cây Hương Nhu (02 loài: Ocimum sanctum L. và Ocimum gratissimum):  Linalool, Methylchavicol, Eugenol, Ocimen, Cineol, esquiterpenes, Phenylpropanes, Quercetin, Kaemfero, Saponins, Acid Caffeic, Aesculusides,Tannins,…

3

Chuyển đổi PTN theo phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017

+ Đánh giá chuyển đổi hệ thống ISO/IEC 17025 phiên bản 2005 sang phiên bản 2017.

+ Đào tạo nghiệp vụ cho kỹ thuật viên PTN: 04 cán bộ tham gia lớp đào tạo 1 trong các lớp sau:

(1)  An toàn phòng thí nghiệm hóa học và vi sinh;

(2)  Kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm;

(3)  Phân tích chất lượng phân bón và đất.

+ Tham gia 02 đợt thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng các chỉ tiêu được công nhận: Fe, pH và TSS.

+ Hiệu chuẩn máy móc, thiết bị.

4

Xây dựng mô hình ứng khoa học kỹ thuật trồng thử nghiệm mãng cầu Xiêm Thái (Annona muricata L.) lưỡng tính và quản lý dịch hại tổng hợp theo hướng an toàn

- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh 04 mô hình trồng thử nghiệm mãng cầu Xiêm Thái của năm 2017, 2018 và hoàn thiện quy trình quản lý dịch hại tổng hợp trên mãng cầu xiêm: ruồi vàng (Bactrocera sp.), rệp sáp (Planococcus lilacinus), Bệnh thối rễ cây (nấm Calonectria variabilis),… (02 mô hình xã Vĩnh viễn A, huyện Long Mỹ; 02 mô hình xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp):

+ Phân tích hàm lượng các chất dinh dưỡng và hóa học (Năng lượng, độ ẩm, Protein, chất béo, đường, xơ, tro, Ca, P, Fe, Ascorbic axit, Thiamine, Niacin, Tryptophan, Methionine, Lysine,...) của 12 mẫu trái mãng cầu xiêm Hậu Giang (phân tích trái MCX 3mẫu x 04 huyện thị xã: Phụng Hiệp, Long Mỹ, Ngã Bảy và Châu Thành).

+ Hội thảo đầu bờ (2 cuộc) giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng phòng Quản lý Khoa học phối hợp với Chánh văn Phòng Sở thông báo danh mục để Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang xây dựng thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành./.

                                                                                      Kim Yến  

Các tin khác