Triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo
7/11/2018, 8:2 (GMT+7)

Vừa qua, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo. Đến dự Hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Việc triển khai trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 và Kế hoạch số 3213/KH-HĐ ngày 17/8/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Triển khai thi hành các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua.

Tham dự Hội nghị có khoảng 160 đại biểu là Thường trực UBND tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban xây dựng Đảng, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang; Lãnh đạo Đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo và đại diện tổ chức pháp chế các sở, ban, ngành, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên pháp luật tỉnh thuộc các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo. Đây là các văn bản luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần giúp các đại biểu tiếp cận và áp dụng pháp luật được thuận lợi, chính xác, đồng thời là căn cứ để các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

Luật Đo đạc và bản đồ được ban hành nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ. Luật gồm 9 chương, 61 điều, quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

Luật Quốc phòng được sửa đổi toàn diện, gồm 7 chương, 40 điều, quy định bổ sung, cụ thể hơn về nhiều nội dung: quân sự; chiến tranh nhân dân; thế trận quốc phòng toàn dân; phòng thủ đất nước; chiến tranh thông tin; tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thảm họa; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, HĐND các cấp về quốc phòng; việc kết hợp giữa quốc phòng với kinh tế - xã hội; quyền, nghĩa vụ của công dân “bình đẳng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”; phòng thủ quân khu; đối ngoại quốc phòng; hành vi bị nghiêm cấm; công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương...

Luật Tố cáo được sửa đổi toàn diện, gồm 8 chương, 67 điều, quy định nhiều nội dung quan trọng về người có quyền tố cáo; quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo; trách nhiệm của người giải quyết tố cáo; hình thức tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố cáo...

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thanh Tuyền, Giám đốc Sở Tư pháp, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu các đồng chí Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh sau Hội nghị phải tiến hành triển khai nội dung Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo trong nội bộ cơ quan, ngành mình, đặc biệt là tập trung triển khai sâu rộng các văn bản liên quan trực tiếp đến chuyên ngành mình quản lý; các đồng chí là Báo cáo viên pháp luật tỉnh, công chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ động đề xuất và chịu trách nhiệm triển khai nội dung đã được triển khai đến cán bộ, công chức của đơn vị mình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác trong việc triển khai sâu rộng các văn bản ra dân.

Đồng thời, yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện chỉ đạo cấp mình triển khai các văn bản đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra; cơ quan Tư pháp các cấp làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp, chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản các văn bản Luật nêu trên đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều biện pháp và hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng, giúp nắm bắt và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân./.

Huyền Vũ

 

Các tin khác