Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh
7/11/2018, 8:2 (GMT+7)

Chiều ngày 05/11/2018, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016 - 2018. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Văn Thanh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu chỉ đạo

Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy truyền thống thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đáp ứng được nguyện vọng của gia đình, thân nhân liệt sĩ, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Trong những năm qua, thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập và tổ chức lễ cải tang đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ được được 16 hài cốt liệt sĩ.  Tổng số mộ liệt sĩ chưa quy tập khoảng 2.060 mộ. Toàn tỉnh hiện có 4 Nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số 7.615 mộ. Trong đó, có 87 mộ có đầy đủ thông tin, 4.366 mộ thiếu thông tin, 3.136 mộ chưa biết thông tin và 26 mộ đã di chuyển.

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên một số hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án như tiến độ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động ở địa phương và các cơ quan, đơn vị về thông tin mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang còn hạn chế; nhận thức của một số tổ chức, đơn vị và cá nhân có lúc chưa đầy đủ về tính cấp bách; thông tin trong hồ sơ không chính xác, chưa được bổ sung, cập nhật gây khó khăn trong quá trình xác định thông tin, tra cứu thông tin.

Phát biểu tại Hội nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất kiến nghị Cục Người có công cho triển khai thực hiện việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 7.502 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và mộ liệt sĩ chưa biết tên, để gửi về Ngân hàng gen Trung ương để lưu trữ, nhằm phục vụ cho việc giám định ADN khi thân nhân liệt sĩ có yêu cầu.

Hội nghị thống nhất mục tiêu trong năm 2019 và những năm tiếp theo tập trung tìm kiếm, quy tập vào nghĩa trang các hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; thu thập đầy đủ thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phấn đấu năm 2019 dự kiến đạt tỷ lệ 80% và đến năm 2020 dự kiến đạt tỷ lệ 90% so với kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu trong thời gian tới, để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao hơn, các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp nhịp nhàng, để có sự thống nhất về số liệu liệt sĩ trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa về công tác tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo các cấp; xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho thống nhất, có kế hoạch cụ thể trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Huyền Vũ

 

Các tin khác