Nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng mô hình tư vấn học đường ở bậc trung học của tỉnh Hậu Giang”
30/11/2018, 10:35 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Xây dựng mô hình tư vấn học đường ở bậc trung học của tỉnh Hậu Giang” do ThS. Lê Hồng Đào làm chủ nhiệm và Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

ThS. Lê Hồng Đào - Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả trước Hội đồng

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về tư vấn học đường; nghiên cứu thực trạng hoạt động tư vấn học đường bậc trung học tỉnh Hậu Giang và nguyên nhân thực trạng; đề xuất mô hình tư vấn học đường và các giải pháp để phát triển hoạt động tư vấn học đường ở trường trung học tỉnh Hậu Giang.

Qua triển khai nhóm thực hiện đã rút ra được một số kết luận như sau:

- Thực trạng phát triển hoạt động tư vấn học đường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng giống thực trạng chung là không có biên chế,  không có kinh phí và chưa có cơ chế quản lý rõ ràng. Hiện nay các trường chỉ mới phân công 01 giáo viên kiêm nhiệm công tác này, thế nhưng công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động chưa được chặt chẽ nên hoạt động này cũng chưa được phát triển tốt ở Hậu Giang.

- Vì học sinh THCS và THPT tỉnh Hậu Giang có nhiều khó khăn trong học tập, định hướng nghề tâm sinh lý lứa tuổi và lo lắng khi bước vào ngưỡng cửa đại học hay vào trung cấp chuyên nghiệp, học nghề với ngành nghề nào là thích hợp với bản thân nên nhu cầu tư vấn của học sinh khá cao và đa dạng, phong phú. Nội dung các em mong muốn được tư vấn nhiều nhất là những nội dung về học tập.

 

Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài

- Mô hình tổ chức tư vấn học đường đề xuất là không thành lập phòng, ban, tổ công tác nặng về hành chính mà bố trí văn phòng tư vấn học đường, hoạt động theo Chương trình, Đề án đặt dưới sự điều phối của một điều phối viên do hiệu trưởng phân công như là một trợ lý giúp việc, chuyên trách đề án, chương trình giáo dục chung cho nhà trường, chương trình tổng thể tư vấn học đường cho từng năm học được Hội đồng nhà trường do Hiệu trưởng chủ tọa thông qua. Điều phối viên chương trình tham mưu trực tiếp với Hiệu trưởng thực hiện 4 nghiệp vụ quan trọng là tư vấn tâm lý lắng nghe một số học sinh có vấn đề, tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo tập huấn mang tính giáo dục và chuyên môn tâm lý học trong nhà trường, điều phối các nguồn lực, các sự hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường, giúp đỡ học sinh… tham gia đánh giá học sinh, cung cấp thông tin về sự tiến bộ của học sinh cho phụ huynh học sinh...

Sau khi nghe chủ nhiệm báo cáo, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao ý nghĩa mà đề tài đem lại, tuy nhiên do chủ nhiệm nộp hồ sơ chậm quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm được gia hạn nên nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá “không đạt”.

Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)

Các tin khác