Sắp xếp đầu tư quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh
29/10/2018, 8:10 (GMT+7)

Ngày 25/10, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, rà soát các điểm trường cần nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Với mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh phải đạt 80% trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ đề ra, thời gian qua, tỉnh đã chủ động thành lập 03 đoàn kiểm tra, rà soát các điểm trường cần nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả kiểm tra, rà soát có 73 điểm trường cần nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới ở 8 huyện, thị xã, thành phố, ước tính tổng kinh phí cần đầu tư là hơn 383 tỷ đồng.

Cụ thể, đoàn đã khảo sát ở thành phố Vị Thanh 9 điểm, ước tổng kinh phí cần đầu tư là 27,6 tỷ đồng; huyện Vị Thủy 9 điểm, kinh phí cần đầu tư hơn 56 tỷ đồng; thị xã Long Mỹ 12 điểm, kinh phí cần đầu tư hơn 15 tỷ đồng; huyện Long Mỹ 18 điểm, kinh phí cần đầu tư hơn 101 tỷ đồng; huyện Phụng Hiệp 10 điểm, kinh phí cần đầu tư hơn 77 tỷ đồng; thị xã Ngã Bảy 4 điểm, kinh phí cần đầu tư 17,9 tỷ đồng; huyện Châu Thành A 7 điểm, kinh phí cần đầu tư 17,9 tỷ đồng và huyện Châu Thành là 4 điểm, kinh phí cần đầu tư 70 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành liên quan và địa phương tiếp tục bàn bạc, thảo luận và cho ý kiến về các công trình do đoàn khảo sát đi thực tế, cũng như các công trình mà địa phương đề xuất tái chuẩn và nâng cấp sửa chữa để đảm bảo công tác giảng dạy và học tập. Có thể nói, khó khăn của tỉnh hiện nay là nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn, đặc biệt là những công trình này nằm ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng khả năng cân đối ngân sách hạn hẹp; do đó, để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết là một việc làm vô cùng khó khăn và trở ngại, đòi hỏi Tỉnh phải có bước rà soát, chọn lọc kỹ lưỡng, tính toán hết sức hợp lý, lựa chọn ưu tiên các dự án bức xúc cấp thiết để đầu tư.

 Bước đầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch mạng lưới trường, lớp học của Tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan và địa phương, tiếp tục rà soát lại danh mục theo 03 tiêu chí: sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên cần nâng cấp, sửa chữa mang tính bức xúc trong năm 2019; các dự án cần đầu tư để đủ điều kiện tái chuẩn trong năm 2019; đối với những công trình đề nghị tái công nhận từ năm 2020 trở về sau, tỉnh ghi nhận lại tùy theo khả năng tính toán cân đối, bố trí nguồn. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ ngành giáo dục rà soát cụ thể danh sách các điểm trường, từng bước hình thành danh mục chuẩn, để có bước chủ động cân nhắc các nguồn vốn đầu tư như: kết dư, phi chính phủ, vốn vay ODA và TPCP… tăng cường kêu gọi xã hội hóa trong từng giai đoạn cụ thể./.

An Nhiên

 

Các tin khác