Xét duyệt “Xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gắn với tiêu thụ tỉnh Hậu Giang”
10/10/2018, 10:23 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gắn với tiêu thụ tỉnh Hậu Giang. Kết quả, Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện và PGS. TS. Lê Vĩnh Thức chủ nhiệm của dự án.

PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc - Chủ nhiệm dự án trình bày nội dung nghiên cứu

Dự án thực hiện nhằm xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà quy mô nông hộ có năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn cách trồng truyền thống 20%; chất lượng nấm rơm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nấm rơm.

Dự án thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Khảo sát hiện trạng sản xuất và tiêu thụ nấm rơm tại vùng sản xuất nấm rơm ở tỉnh Hậu Giang thông qua hộ dân và thông tin từ các cơ quan tại địa phương bao gồm phân tích hiện trạng sản xuất và tiêu thụ nấm rơm tại tỉnh Hậu Giang;

- Khảo nghiệm và chuyển giao kỹ thuật mô hình trồng nấm rơm trong nhà theo hướng công nghệ cao để xem ảnh hưởng các nguồn dinh dưỡng bổ sung lên sinh trưởng và năng suất nấm rơm trong điều kiện nhà trồng;

- Xây dựng 10 mô hình sản xuất nấm rơm sạch trong nhà quy mô nông hộ có năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn cách truyền thống trên 20% gắn với tiêu thụ ở 3 thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và huyện Vị Thủy;

Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện và PGS. TS. Lê Vĩnh Thức chủ nhiệm của dự án.

Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)

Các tin khác