Tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia: 89 trường được công nhận
4/10/2018, 14:17 (GMT+7)

Ngày 03/10, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017 và triển khai công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2025.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho tập thể và cá nhân

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, trường học và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Hậu Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, quy mô mạng lưới trường tiểu học được quy hoạch hợp lý, cơ bản ổn định, các loại hình học tập được tổ chức phù hợp, tỷ lệ huy động học sinh đến trường ngày một tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập. Cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhận thức cao về nhiệm vụ và trách nhiệm, trên 88% giáo viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi các cấp học ngày càng tăng. Cán bộ quản lý chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu. Công tác quản lý trường tiểu học ngày càng đi vào nề nếp, kỷ cương. Việc đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ngày càng hiệu quả.

Các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đã khẳng định được chất lượng giáo dục, tạo được uy tín và niềm tin đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các bậc phụ huynh học sinh cũng như toàn xã hội. Tính đến cuối năm 2017, tỉnh Hậu Giang có 89/169 trường tiểu học được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 01 trường đạt mức độ 2), đạt tỷ lệ 52,66% so với năm 2004 tăng 45,96%.

Mục tiêu từ nay đến năm 2025, Hậu Giang tiếp tục duy trì, củng cố chất lượng giáo dục tiểu học, trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96%; 100% đơn vị xã phường, thị trấn đạt chẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 98% giáo viên trên chuẩn; toàn tỉnh có trên 85% tổng số trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 10% trường đạt chuẩn mức độ 2.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành GDĐT tỉnh nhà trong công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; ông đề nghị ngành GDĐT cần tích cực phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch và lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; rà soát, quy hoạch lại hệ thống trường lớp, có lộ trình hằng năm trong việc phân bổ kinh phí để nâng cấp sửa chữa, xây dựng trường lớp, trường đạt chuẩn mới, trường tiếp tục được công nhận, đạt chuẩn; quan tâm hơn nữa đến chất lượng đội ngũ nhà giáo, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học.

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gia đoạn 1997-2017./.

An Nhiên

Các tin khác