Hậu Giang đầu tư gần 3.700 tỷ đồng xây dựng lưới điện trung và hạ áp
8/8/2018, 8:33 (GMT+7)

Sáng ngày 07/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 để thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.

Một gốc quang cảnh buổi làm việc

Theo dự báo của Đơn vị tư vấn, tổng nhu cầu điện thương phẩm của Tỉnh đến năm 2020 là 846,7 GWh và năm 2035 là 3.622,7 GWh. Để đảm bảo nhu cầu điện thương phẩm của Tỉnh, Đơn vị tư vấn đề xuất trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tiến hành nâng công suất trạm biến áp 110/22kV Long Mỹ - 1x40 MVA lên 2x40 MVA; xây dựng mới trạm biến áp 110/22kV - 1x40 MVA Châu Thành 2 và trạm biến áp 110/22kV - 1x40 MVA Tân Phú Thạnh. Giai đoạn 2021 - 2025, sẽ tiến hành xây dựng mới trạm biến áp 110/22kV - 1x40 MVA Vị Thanh 2; nâng công suất trạm biến áp 110/22kV Châu Thành 2 - 1x40 MVA lên 2x40 MVA; xây dựng mới trạm biến áp 110/22kV - 1x40 MVA Phụng Hiệp 2 và nâng công suất trạm biến áp 110/22kV Phụng Hiệp 2x25 MVA lên 2x40 MVA.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng lưới điện 22kV và lưới hạ thế trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 là 3.644,6 tỷ đồng; trong đó: giai đoạn 2016 - 2020 là 1.377 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 là 989 tỷ đồng, giai đoạn từ 2026 - 2030 là 651,2 tỷ đồng và giai đoạn 2031 - 2035 là 627,4 tỷ đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn thống nhất thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035 - Hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch đề nghị Đơn vị tư vấn xem xét tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố để hoàn chỉnh Quy hoạch; cập nhật số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến thời điểm mới nhất; xây dựng phương án thiết kế hệ thống điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của Ngành và phù hợp với nhu cầu sử dụng; khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch để cơ quan chuyên ngành thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong tháng 8/2018./.

 Thanh Nguyễn


 

Các tin khác