Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 06 tháng đầu năm 2018
10/7/2018, 21:18 (GMT+7)

Sáng ngày 10/7/2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị

Chủ tịch UBND titnhr Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Tỉnh thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương bảo đảm kịp thời, hiệu quả; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, từ khâu quản lý nguồn đến xét duyệt chính trị, khám sức khỏe, phát lệnh gọi nhập ngũ và giao quân đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh, chất lượng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Lực lượng vũ trang trên địa bàn Tỉnh duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với lực lượng Công an và các lực lượng liên quan góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời, làm tốt các công tác: Giáo dục quốc phòng-an ninh và huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đúng nội dung chương trình; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh và chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; tập trung đột phá, nâng cao công tác huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng; bảo đảm hậu cần cho đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tăng gia sản xuất, làm dịch vụ đạt hiệu quả cao; quản lý, bảo quản, sử dụng hiệu quả, an toàn các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tiến Châu  biểu dương và chúc mừng những kết quả mà lực lượng vũ trang Tỉnh đã đạt được trong 6 tháng qua Để triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm, ông yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng; triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, vai trò, phong cách của người lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, điều hành của người chỉ huy; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật trong cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ông cũng yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra không để bị động, bất ngờ; phát động phong trào lực lượng quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo./.

N.T.K.H

Các tin khác