Tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao của Ngành thi hành án dân sự tỉnh
5/7/2018, 9:55 (GMT+7)

Sáng ngày 04/7/2018, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo THADS và sơ kết công tác THADS 9 tháng đầu năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu, kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tham dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2018, công tác THADS trên địa bàn Tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành, các cấp, cũng như với quyết tâm, sự nỗ lực vượt khó, phấn đấu cao của Lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Ngành THADS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó, đạt được những kết quả tích cực trong việc góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, góp phần hoàn thành chung các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn, kịp thời rà soát quy hoạch, đưa đi đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, thi cử... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ THADS quyết liệt, trong đó đảm bảo việc ra quyết định thi hành án đúng quy định; chú trọng công tác xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời: Giải quyết khiếu nại đạt trên 98% (51/52 vụ), không để xảy ra tố cáo.

Ban Chỉ đạo THADS hai cấp đã phát huy được những hiệu quả trong công tác chỉ đạo thi hành án, tổ chức định hướng xử lý những vụ án lớn, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc trong hoạt động THADS, cụ thể:

- Về việc: Tổng số thụ lý là 8.524 việc, giảm 146 việc (1,68%) so với cùng kỳ năm 2017, đã ủy thác 73 việc, số còn phải thi hành là 8.451 việc. Trong đó, số có điều kiện thi hành là 6.806 việc (80,53%) và 1.645 việc chưa có điều kiện thi hành (19,47%). Kết quả, thi hành xong 3.679 việc, giảm 326 việc (8,14%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt tỷ lệ 54,06%.

- Về tiền: Tổng số thụ lý là trên 805 tỷ đồng, tăng trên 134,5 tỷ đồng (20,07%) so với cùng kỳ năm 2017, đã ủy thác trên 15,5 tỷ đồng, số còn phải thi hành là trên 789,5 đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành là trên 613,5 tỷ đồng (77,70%) và trên 176 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành (22,30%). Kết quả, thi hành xong trên 81 tỷ đồng, tăng trên 15 tỷ đồng (23,06%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt tỷ lệ 13,24%.

- Về số chuyển kỳ sau: Tổng số việc phải thi hành chuyển kỳ sau là 4.772 việc (trong đó, số có điều kiện chuyển kỳ sau là 3.127 việc, giảm được 154 việc (4,69%); Tổng số tiền phải giải quyết chuyển kỳ sau là trên 708 tỷ đồng (trong đó số có điều kiện chuyển kỳ sau là trên 532 tỷ đồng, tăng gần 198 tỷ đồng (59,18%).

Sau khi nghe ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đề nghị Cơ quan THADS tỉnh tham mưu, đề xuất giải pháp cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo trong thời gian tới, nhất là phải hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ, ngành giao trong năm 2018; kịp thời tham mưu, đề xuất việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản, tài sản đã bán đấu giá thành; tổ chức rà soát, xác định thẩm quyền và xử lý dứt điểm ngay các vụ việc đã cưỡng chế giao đất nhưng tái chiếm theo đúng quy định; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS hai cấp gắn với vị trí việc làm; hoàn thiện Quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó cần chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; kiên quyết xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ./.

N.T.K.H

 

Các tin khác