Tập huấn “Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ KH&CN”
4/7/2018, 12:38 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Học viện Kinh tế và Năng lượng - Liên hiệp Khoa học Kinh tế đô thị Nam Bộ tổ chức lớp tập huấn “Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ KH&CN” từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018. Tham dự tập huấn gồm có hơn 31 học viên là chuyên viên các Sở, ngành tỉnh và các đơn vị trực thuộc; phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành phố.

Bế giảng và cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia tập huấn

Ông Lê Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã báo cáo các nội dung: kỹ năng lập đề cường nghiên cứu và thực hành kỹ năng lập đề cường nghiên cứu; kỹ năng lập dự toán cho đề tài/dự án SXTN và thực hành kỹ năng lập dự toán cho đề tài/dự án SXTN; quản lý đề tài/dự án SXTN và thực hành kỹ năng quản lý đề tài/dự án SXTN; thái độ, kỹ năng giao tiếp trong công tác quản lý đề tài/dự án và thực hành thái độ, kỹ năng giao tiếp trong công tác quản lý đề tài/dự án. Kết thúc lớp tập huấn có 31 học viên được cấp chứng chỉ.

Qua lớp tập huấn đã giúp cập nhật, bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhiệm vụ KH&CN (đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm…) cho nhân lực KH&CN; trang bị kỹ năng cơ bản về quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, quản lý KH&CN các cấp trong giai đoạn hiện nay; giúp cho chuyên viên, nghiên cứu viên triển khai thực hiện nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và khả thi.

Kim Yến 

Các tin khác