Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
15/6/2018, 14:15 (GMT+7)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ở Hậu Giang năm 2018. Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 10 tháng 8 năm 2018.

I. Danh mục đề tài, dự án

(1) Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(2) Đầu tư vào Hậu Giang: hiện trạng và giải pháp đến năm 2025

(3) Đánh giá tiềm năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Hậu Giang: hiện trạng và giải pháp đến năm 2030

(4) Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

(5) Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn thủy sản tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

(6) Xây dựng mô hình quản lý dinh dưỡng bền vững cho cây bưởi Năm Roi ở Hậu Giang

(7) Lên men rượu vang từ cam sành trên địa bàn thị xã Ngã Bảy

(8) Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) Hòa Mỹ đạt tiêu chuẩn VietGAP

(9) Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(10) Xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gắn với tiêu thụ ở tỉnh Hậu Giang

(11) Nghiên cứu, chế tạo máy gieo hạt đa năng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(12) Nghiên cứu giải pháp xanh chống sạt lở bằng vật liệu phế thải

(13) Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt băm cây khóm liên hợp với máy kéo phục vụ vùng khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang

II- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ được chuẩn bị theo Điều 11, Điều 12 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

III- Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ kinh phí

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được xây dựng theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác.

IV- Nơi nhận hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

V- Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Điện thoại: 07113.582.686, DĐ: 0989973169, Email: chicuonghaugiang@gmail.com. Biểu mẫu; hình thức thực hiện; định hướng mục tiêu; yêu cầu đối sản phẩm của từng đề tài, dự án xin xem tại Website: www.skhcn.haugiang.gov.vn (vào mục ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI).

Kim Yến

Các tin khác