Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”
8/6/2018, 14:5 (GMT+7)

Ngày 07/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đến dự Hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu chỉ đạo

 Công tác giáo dục chính trị tại đơn vị là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng và của mọi cán bộ, chiến sĩ. Trong 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; thường xuyên bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng.

Trong thực hiện Đề án, đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức giáo dục chính trị, đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị có phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Song song đó, công tác quản lý giáo dục được thực hiện nề nếp, khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng theo nội dung, chương trình, thời gian quy định; các mô hình được áp dụng và kết hợp có hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy; mạnh dạn đổi mới cả phương pháp dạy và học. Qua đó, trình độ nhận thức của lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên được nâng lên, hàng năm các lần kiểm tra đạt khá, giỏi từ 78% trở lên; cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, xác định rõ đối tượng, đối tác, không dao động trước những tác động diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Tại Hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án. Phát biểu tại Hội nghị, ông yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Đề án gắn với Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về lãnh đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn 2016 – 2020; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy; quan tâm, đầu tư, đảm bảo cơ sở, vật chất cho công tác giáo dục; kết hợp chặt chẽ với thực hiện các cuộc vận động lớn trong quân đội và của địa phương, nhất là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

N.T.K.H

 

 

Các tin khác