Thông tin Đề tài “Tuyển chọn giống cá thát lát còm bố mẹ bằng nguồn tự nhiên nhiều nơi khác nhau”
11/6/2018, 8:32 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về đề tài “Tuyển chọn giống cá thát lát còm bố mẹ bằng nguồn tự nhiên nhiều nơi khác nhau” do ThS. Phan Quốc Thứ làm chủ nhiệm và Trung tâm giống Nông nghiệp Hậu Giang chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 7/2018.

Cá thát lát còm bố mẹ

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên đề tài: Tuyển chọn giống cá thát lát còm bố mẹ bằng nguồn tự nhiên nhiều nơi khác nhau

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng thể của đề tài là cung cấp nguồn cá bố mẹ có chất lượng (cá đã qua chọn lọc) đến các cơ sở sản xuất giống trong tỉnh, từ đó cung cấp nguồn cá giống có chất lượng đến tay người nuôi, nâng cao năng suất sản phẩm, tăng hiệu quả nuôi thương phẩm, góp phần phát triển bền vững nghề nuôi cá thát lát còm tỉnh Hậu giang nói riêng và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phan Quốc Thứ

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm giống Nông nghiệp Hậu Giang

5. Kinh phí thực hiện: 963,25 triệu đồng, trong đó:

Kinh phí từ ngân sách SNKH: 495,8 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:  495,8 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: 36 tháng

Bắt đầu: 10/2013

Kết thúc: 9/2016

Gia hạn: 31/9/2017

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

- Ths. Phan Quốc Thứ

- Ths. Trần Thị Ngọc Hân

- Ks. Lê Đào Minh Tâm

- Ks. Hồ Hoàng Tích

- Ks.Trần Thái Thành Đô

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 7 năm 2018

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

- Báo cáo tổng kết

- Quy trình tuyển chọn cá bố mẹ, quy trình sản xuất giống thát lát còm

- 1.000 cá thát lát còm bố mẹ thế hệ F2 chọn lọc

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

Đánh giá được tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, hệ số chuyển hóa thức ăn của đàn cá con thế hệ F2 so với quần đàn thế hệ F1 thông qua phương pháp chọn lọc hàng loạt. Qua đó xác định được mức độ chọn lọc 12% góp phần nâng cao tăng trưởng thế hệ sau 4,85% ở đàn cá F2 có nguồn gốc từ cá tự nhiên tại Hậu Giang và 5,35% ở đàn cá thế hệ F2 có nguồn gốc từ cá tự nhiên ở Đồng Tháp. Hệ số di truyền thực tế ở F2 là 0,22 đối với cá thát lát còm tại Hậu Giang và 0,23 ở cá thát lát còm ở Đồng Tháp.

 

Chích kích dục tố cho cá

 

Ấp trứng      

 

Ương cá hương lên cá giống

 

Nuôi từ cá giống lên cá thương phẩm

Đây là nghiên cứu đầu tiên về chọn giống trên cá thát lát còm, đề tài cung cấp những thông số cơ bản về hệ số di truyền thực tế, phản ứng chọn lọc để làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về di truyền và chọn giống trên đối tượng này.

Xây dựng quy trình tuyển chọn cá bố mẹ, quy trình sản xuất giống.

Cung cấp 1000 con cá bố mẹ đã qua chọn tạo cho Trung tâm giống Nông nghiệp của tỉnh để sản xuất ra con giống chất lượng cung cấp cho người dân.

3. Về hiệu quả nhiệm vụ

3.1 Hiệu quả kinh tế

Góp phần tăng năng suất vụ nuôi từ việc cung cấp đàn giống có chất lượng (tăng trọng nhanh, khỏe mạnh), từ đó giúp tăng thu nhập cho người nuôi.

3.2 Hiệu quả xã hội

Góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân nông thôn

Tạo điều kiện thuận lợi đê khai thác triệt để tiềm năng mặt nước

Góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp nông thôn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Kim Yến

Các tin khác