Phụng Hiệp: Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ II năm 2017
7/6/2018, 7:39 (GMT+7)

Vừa qua, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Phụng Hiệp lần thứ II năm 2017 tổ chức Hội nghị Tổng kết Hội thi.

Trao thưởng cho các tác giả có giải pháp, mô hình đạt giải nhất, nhì, ba của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Phụng Hiệp lần thư II năm 2017

   Mục đích của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp huyện là để phát huy và khuyến khích tinh thần sáng tạo của các tổ chức, tập thể, cá nhân và đông đảo quần chúng nhân dân trong quá trình nghiên cứu, lao động sản xuất, phục vụ công tác ngành nghề nhằm tạo ra các giải pháp mới để giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, từ đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển, tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa huyện nhà.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyên Phụng Hiệp lần thứ II năm 2017 có 50 giải pháp đăng ký dự thi. Theo đánh giá của Ban tổ chức Hội thi, hầu hết các sản phẩm đăng ký tham gia dự thi đều có sự đầu tư, chuẩn bị khá chu đáo, đáp ứng được 4 tiêu chí của Hội thi: khả năng áp dụng, hiệu quả kinh tế, hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả xã hội. Tuy nhiên, qua Hội thi cũng đã bộc lộ một số mặt hạn chế như: một số sản phẩm chưa được đầu tư kỹ, nội dung thuyết trình còn dài, dàn trãi chưa truyền tải hết nội dung của sản phẩm, số lượng sản phẩm tham gia dự thi ít, chưa đa dạng về đối tượng, lĩnh vực tham gia.

 

Ông Trần Không Dận, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Phụng Hiệp lần thứ II năm 2017 phát biểu chỉ đạo

Qua các vòng chấm điểm, Ban tổ chức đã trao 12 giải thưởng cho các sản phẩm, giải pháp: 01 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Đồng thời Ban tổ chức cũng đã khen thưởng 3 tập thể có thành tích tốt trong công tác phối hợp, tham gia tích cực vào Hội thi. Các sản phẩm đạt giải nhất, nhì, ba của Hội thi sẽ được gửi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Phụng Hiệp lần thứ III năm 2018 đạt được kết quả cao hơn, Ông Trần Không Dận, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Hội thi lưu ý, để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Phụng Hiệp lần thứ III năm 2018 thực sự trở thành phong trào lao động sáng tạo sôi nổi và rộng khắp thì Ban Tổ chức cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện. Các cơ quan, đơn vị như Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các tổ chức đoàn thể cần quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt Hội thi để Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật đến được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, thúc đẩy sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật góp phần tích cự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Các sản phẩm đạt giải nhất, nhì, ba của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Phụng Hiệp lần thứ II năm 2017 sẽ được gửi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh năm 2018.

Ngọc Lợi (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp)

Các tin khác