Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2018
1/6/2018, 17:50 (GMT+7)

Được sự chấp thuận của thường trực Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh nhiệm kỳ năm 2016 - 2020. Ngày 24 tháng 5 năm 2018, tại Phòng họp số 03 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ III nhiệm kỳ 2016 - 2020, thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 và tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2018.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2018

  Danh mục sơ bộ nhiệm vụ năm 2018 thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn có 04 nhiệm vụ để Hội đồng chuyên ngành xem xét, tuyển chọn ra những nhiệm vụ phù hợp với nhu cầu cấp thiết của tỉnh đồng ý cho thực hiện. Qua nhận xét của các thành viên Hội đồng thì 04/04 nhiệm vụ đều được Hội đồng khoa học thông qua đưa vào thực hiện trong năm 2018. Đó là các nhiệm vụ sau:

          (1) Đề tài: “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ - từ thực tiễn thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

          (2) Đề tài: “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng khởi nghiệp và thu hút đầu tư vào tỉnh Hậu Giang đến năm 2030”.

          (3) Đề tài: “Đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

          (4) Đề tài: “Giải pháp thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 - 2025”.

          Tuy nhiên đây chỉ là đề xuất ban đầu, sau cuộc họp của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn thì một số đề tài được các thành viên Hội đồng đề nghị sửa tên, mục tiêu và nội dung so với đề xuất ban đầu, do đó Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ra thông báo theo yêu cầu của Hội đồng để chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng thuyết minh đề tài theo yêu cầu.

          Sau khi xây dựng xong thuyết minh, Chủ nhiệm sẽ gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, đường Điện Biên Phủ, khu hành chính UBND tỉnh, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương, bộ hồ sơ gồm 01 bản chính và 15 bản sao (Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp cho chủ nhiệm nhiệm vụ các biểu mẫu hồ sơ này).

 Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)

Các tin khác