Ngày 18/5, Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh
16/5/2018, 14:43 (GMT+7)

Sau gần 01 tháng vận hành thử nghiệm, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang sẽ hoạt động chính thức vào ngày 18/5/2018 để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân trong tỉnh, từng bước thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Phương châm hoạt động của Trung tâm là "Thân thiện – Đơn giản – Đúng hẹn”.

Ông Hồ Tấn Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Hành chính công tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, là đầu mối tập trung tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung cấp ứng dụng dịch vụ trong giải quyết các thủ tục hành chính cấp tỉnh theo Bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.  

           Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và nội dung thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang với 1.245 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 15 sở, ban, ngành tỉnh.

            Theo ông Hồ Tấn Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết: Khi đến với Trung tâm Hành chính công tỉnh, người dân và doanh nghiệp sẽ được tiếp cận với một môi trường hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; Trung tâm được đầu tư các trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin đồng bộ, như: Thiết bị lấy số tự động, Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống tra cứu thông tin các thủ tục hành chính, thông báo tình trạng và kết quả giải quyết hồ sơ qua hệ thống tin nhắn SMS,… 

 Ông Hồ Tấn Hoàng cũng cho biết thêm: Khi đến với Trung tâm Hành chính công tỉnh, người dân và doanh nghiệp sẽ cảm thấy mình thật sự là đối tượng được phục vụ; bảo đảm giải quyết các thủ tục hành chính bình đẳng, công khai, minh bạch. Đồng thời, cùng một lúc, người dân và doanh nghiệp có thể giải quyết được nhiều thủ tục hành chính mà không phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi và biết được tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của mình.

Ông Hồ Tấn Hoàng nhấn mạnh: Sự ra đời của Trung tâm Hành chính công tỉnh là thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hậu Giang trong lộ trình xây dựng một nền hành chính công phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả, vì người dân. Đây là một trong những khâu đột phá nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục những hạn chế liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính, làm hài lòng hơn đối với người dân và doanh nghiệp, từng bước cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển trong quá trình hội nhập./.

Người dân đang thực hiện TTHC lĩnh vực Tư pháp

Một góc quang cảnh người dân ngồi chờ giải quyết TTHC

 TTHCC

Các tin khác