Hậu Giang: Tiếp tục Kế hoạch dán tem niêm phong các đồng hồ (công tơ) tổng của các phương tiện đo xăng, dầu
4/5/2018, 8:29 (GMT+7)

Nhằm duy trì thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong tháng 4/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lường tỉnh tiến hành dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng của các phương tiện đo xăng, dầu tại 05 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh bao gồm Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy và thị xã Long Mỹ.

Kiểm tra trụ bơm trước khi tiến hành dán tem

Theo đơn yêu cầu dán tem niêm phong của các công ty, doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh đối với các trụ bơm mới lắp đặt hoặc thay mới đồng hồ (công tơ) tổng. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lường tỉnh đã kết hợp với Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố, cùng với sự h trợ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lường tỉnh tiến hành dán tem niêm phong công tơ tổng của các trụ bơm mà công ty, doanh nghiệp đã yêu cầu.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoàn thành kế hoạch đề ra, giải quyết 100% theo đơn yêu cầu của các cửa hàng. Sau 02 ngày (11/4/2018 và 12/4/2018) thực hiện, đã dán được 78 tem niêm phong trên tổng số 12 cửa hàng trong đó có 04 cửa hàng mới hoạt động, 08 cửa hàng thay mới công tơ tổng.

 

Dán tem niêm phong công tơ tổng

Đồng thời, trong thời gian tới Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng của cột đo xăng, dầu theo yêu cầu của doanh nghiệp đối với một trong các trường hợp sau: khi tem niêm phong công tơ tổng trên phương tiện đo xăng, dầu bị hư hỏng do ảnh hưởng của các tác động khách quan để được thay thế tem mới; doanh nghiệp có nhu cầu sửa chữa, thay thế các trang thiết bị liên quan đến cột đo xăng, dầu ảnh hưởng đến tem niêm phong; doanh nghiệp đang hoạt động phát sinh thêm chi nhánh, cửa hàng mới; doanh nghiệp xăng, dầu thành lập mới./.

Phi Cát

Các tin khác