Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong nội bộ
19/4/2018, 8:5 (GMT+7)

Ngày 18/4, ông Lữ Văn Hùng, UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2018.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đánh giá của đoàn công tác, kết quả trong 4 tháng đầu năm 2018, một số phong trào do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động đã từng bước nâng lên, nhiều cuộc hội thảo, tạo đàm giúp chị em phụ nữ nâng cao kiến thức về cuộc sống, gia đình... hỗ trợ nhau vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia tích cực Đề án “nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”; tổ chức bộ máy Hội các cấp ổn định, năng lực cán bộ hội được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tính chủ động trong tham mưu, đề xuất tổ chức các hoạt động phong trào và các cuộc họp chưa cao, các hoạt động thường xuyên vận hành chậm, chất lượng thấp, sự phối hợp chưa thống nhất giữa các cấp hội, năng lực lãnh đạo, điều hành của một số bộ phận còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lữ Văn Hùng yêu cầu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong thời gian tới, cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, tâm huyết, trách nhiệm và tôn trọng giúp đỡ nhau trong công việc được giao cũng như trong lãnh đạo điều hành, giải quyết các mối quan hệ tại đơn vị, đặc biệt trong lãnh đạo, điều hành công việc phải căn cứ theo quy chế làm việc, đồng thời, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao, phải công khai, minh bạch thu, chi tài chính theo quy định, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức của mình.

Bên cạnh đó, ông đề nghị Tỉnh hội tăng cường tính chủ động, kế hoạch trong tham mưu, đề xuất, năng động, nhạy bén, phải có giải pháp nâng cao chất lượng Hội, khắc phục tính hình thức, đối phó; thực hiện tốt Quy chế số 04-QC/TU ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội; khẩn trương xây dựng kế hoạch hoặc đề án để tạo ra sản phẩm cụ thể từ nay đến tháng 6/2018 báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; tiếp tục quan tâm, phát triển hội viên, chú trọng các đơn vị có tỷ lệ hội viên dưới 50% và tỷ lệ hộ gia đình có tỷ lệ tham gia hội viên theo Nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

An Nhiên

Các tin khác