Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
6/4/2018, 7:41 (GMT+7)

Từ ngày 10/4/2018, hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ bắt đầu triển khai và được phối hợp thực hiện bởi một số các sở, ngành, các cơ quan liên quan.

Theo đó, các loại hình bất động sản được cung cấp thông tin là: đất nền cho xây dựng nhà ở, nhà ở riêng lẻ, văn phòng, khách sạn, mặt bằng thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…

Việc duy trì xây dựng hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Cục thuế tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư dự án nhà ở, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Các thông tin sẽ được các đơn vị cử đại diện báo cáo bằng đường văn bản và dữ liệu điện tử đến hộp thư điện tử của Sở xây dựng để tổng hợp, lưu trữ, tích hợp vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo an toàn, thuận tiện trong việc quản lý, khai thác và sử dụng thông tin.

Các thông tin, dữ liệu được cung cấp là: thông tin về lượng giao dịch, giá giao dịch; tình hình triển khai các dự án nhà ở, bất động sản, số lượng từng loại sản phẩm bất động sản của dự án; nhu cầu đối với các loại bất động sản; thông tin số lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà; thông tin, dữ liệu về diện tích đất để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, gồm: nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở đô thị, nông thôn; dữ liệu về các khoản thu ngân sách từ đất đai và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; dữ liệu về số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Dữ liệu thông tin được công khai, phổ biến rộng rãi, Sở Xây dựng sẽ cấp quyền truy cập để khai thác, sử dụng thông tin cho các tổ chức, cá nhân đăng ký phù hợp với đối tượng và mục đích sử dụng theo quy định./.

An Nhiên


Các tin khác