Kiểm tra tiến độ (lần 2) dự án “Duy trì, phát triển và xây dựng nhãn hiệu gà Tàu Vàng Hậu Giang”
5/4/2018, 8:16 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra tiến độ lần 2 dự án “Duy trì, phát triển và xây dựng nhãn hiệu gà Tàu Vàng Hậu Giang”. Dự án do KS. Nguyễn Công Uẩn làm chủ nhiệm và Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ trì.

Mô hình nuôi gà đẻ tại Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Với mục tiêu là xây dựng và phát triển nhãn hiệu gà Tàu Vàng Hậu Giang. Sau gần 2 năm thực hiện đến nay dự án đã hoàn thành được các nội dung: xây dựng mô hình nuôi gà Tàu Vàng sinh sản 1.500 con; mô hình nuôi gà Tàu Vàng thương phẩm 3.000 con; trang web quảng bá, kết nối chuỗi sản phẩm gà Tàu Vàng với tên miền www.giongnongnghiephaugiang.vn; ký hợp đồng với công ty dự thảo logo và quy chế sử dụng nhãn hiệu gà Tàu Vàng; đang tiến hành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu gà Tàu Vàng Hậu Giang.

Từ 500 con gà giống F1 tiếp nhận từ kết quả đề tài “Chọn lọc đàn gà Tàu Vàng có tốc độ tăng trưởng và năng suất thịt cao dựa trên đặc điểm kiểu hình và sự khác biệt di truyền của gen IGFBP2 (Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 2)”, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tiếp tục thu thập, chọn lọc và đánh giá năng suất sinh sản để xây dựng đàn hạt nhân (có đánh giá lại kiểu gen IGFBP2 kết hợp với chọn lọc ngoại hình để đảm bảo chất lượng thịt ngon và nâng suất cao) và mô hình theo phả hệ để cung cấp giống tốt cho các mô hình nuôi thịt và thị trường tiêu thụ.

Mô hình nuôi gà đẻ có năng suất trứng 90 - 100 quả/năm; gà con có khối lượng mới nở ≥ 33g. Mô hình chăn nuôi gà Tàu Vàng thương phẩm tại hộ dân, gà nuôi 12 tuần tuổi đạt khối lượng 1,4 - 1,7 kg; FCR<3,0; khối lượng ức 340 - 350g; khối lượng đùi 330 - 390g; hàm lượng đạm của thịt 20-23%; hàm lượng chất béo của thịt 3 - 5%; hàm lượng canxi ≥ 0,2%; hàm lượng phốt-pho ≥ 0,2%. Sản phẩm gà Tàu vàng Hậu Giang có những điểm nổi trội về tốc độ sinh trưởng, năng suất quày thịt và chất lượng thịt, điều này thỏa mãn một phần nhu cầu và tiêu chuẩn của người tiêu dùng. Đồng thời, dự án đang tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận nhãn hiệu gà Tàu Vàng Hậu Giang, đây là cơ sở để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, từng bước thiết lập được kênh tiêu thụ sản phẩm.

Qua dự án sẽ nâng cao quy mô sản xuất kết hợp với việc tiêu thụ và phát triển sản phẩm, giúp cho người chăn nuôi ổn định sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân nông thôn.

Kim Yến

Các tin khác