Sơ kết Phong trào "Toàn dân đăng ký xây dựng đời sồng văn hóa" năm 2017
7/3/2018, 9:24 (GMT+7)

Đến nay, toàn tỉnh có gần 180.000 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 506/539 ấp, khu vực văn hóa; 13/22 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 26/54 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Ông Lữ Văn Hùng và ông Nguyễn Quốc Ca trao Bằng khen cho các tập thể

Sáng nay (06/3), ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết Phong trào "Toàn dân đăng ký xây dựng đời sồng văn hóa" năm 2017 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3”. Cùng tham dự có ông Lữ Văn Hùng, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Trong năm, Phong trào "Toàn dân đăng ký xây dựng đời sồng văn hóa" và Đề án ”Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng số lượng lẫn chất lượng của các danh hiệu do Phong trào đề ra không ngừng phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, điển hình là phát động Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” đã góp phần tạo nên cảnh quan, môi trường tỉnh nhà sáng, xanh, sạch, đẹp và diện mạo tỉnh nhà ngày càng khởi sắc hơn. Nhiều mô hình, danh hiệu, gương điển hình trong Phong trào phát huy hiệu quả và được nhân rộng như: Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị …

Qua đánh giá, vẫn còn tồn tại số mặt hạn chế trong quá trình triển khai Phong trào và Đề án, như: một vài nơi chưa thật sự quan tâm đến Phong trào và các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia từng lúc, từng nơi chưa thường xuyên; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tham mưu triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế; số ít đơn vị, địa phương chưa lồng ghép Phong trào và Đề án vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lữ Văn Hùng biểu dương những kết quả nổi bật đã đạt được từ Phong trào và Đề án trong những năm qua và đề nghị quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, đảm bảo hiệu quả hoạt động cao nhất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo các cấp và các tầng lớp Nhân dân; triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình; phát hiện và nhân rộng những điển hình, mô hình tiêu biểu xuất sắc.

Ông lưu ý, triển khai hiệu quả Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên toàn tỉnh; chú trọng quy trình phát động, xét công nhận các danh hiệu của Phong trào, đảm bảo dân chủ, công khai và chính xác; tăng cường kiểm tra, làm việc với cơ sở, xem đây là việc làm thường xuyên; phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao, từng bước nâng cấp, sửa chữa các thiết chế đã xuống cấp và quy hoạch đất để xây dựng mới các thiết chế; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở cộng đồng dân cư; đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nhân Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 34 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào năm 2017.

                                                                                                            Tố Như

Các tin khác