Hội nghị trực tuyến: Triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018
2/3/2018, 10:47 (GMT+7)

Chiều ngày 28/02, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia TƯ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tại điểm cầu Hậu Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Huỳnh Hữu Kế cùng đại diện Sở ban ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Đến hết năm 2017, cả nước có trên 3.000 xã, 43 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 34,4%. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được cải thiện, phục vụ thiết thực hơn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Vấn đề phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm, trong năm, các địa phương đã phát triển được khoảng 21 nghìn mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, trong đó đã có 744 chuỗi nông sản an toàn.

Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 6,72%, giảm 1,51% so với năm 2016. Trong đó, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống còn dưới 40%; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc miền núi giảm khoảng 3-4% so với năm 2016.

Tại Hậu Giang, năm 2017, toàn tỉnh đã có thêm 06 xã đạt chuẩn NTM, vượt 01 xã so với kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 23/54 (đạt được 19/19 tiêu chí), bình quân toàn tỉnh đạt 14,4 tiêu chí/xã. Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Hậu Giang cũng đã thực hiện nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực để ưu tiên đầu tư cho các huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; tập trung giải quyết việc làm cho người lao động bằng việc hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất; đẩy mạnh công tác dạy nghề, hỗ trợ kinh phí giải quyết việc làm tại chỗ và xuất khẩu lao động cho các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, số hộ nghèo toàn tỉnh là 19.228 hộ, chiếm 9,63%, đã giảm 2,85% so với đầu năm 2017(12,48%). Số hộ cận nghèo là 11.862 hộ, chiếm 5,94%.

Hội nghị đã đề ra mục tiêu năm 2018 đối với chương trình xây dựng NTM, phấn đấu cả nước có ít nhất 39% số xã khoảng 3.500 xã đạt chuẩn NTM; có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống dưới 60 xã. Đối với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo... và đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện các chương trình MTQG năm 2018...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng tình với những chỉ tiêu đề ra. Phó Thủ tướng đề nghị trong năm 2018 các bộ ban ngành TƯ và các địa phương thực hiện đồng bộ theo phương châm "quyết tâm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả” với những nhiệm vụ cụ thể như: hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành thực hiện các chương trình MTQG để từ đó xây dựng hướng dẫn thực hiện các nội dung về xây dựng NTM; các cơ chế chính sách về giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các chương trình MTQG bằng việc đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền. Tập trung thực hiện 2 chương trình MTQG gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tạo sinh kế cho người nghèo. Tiếp tục đa dạng hoá các nguồn vốn để thực hiện các chương trình MTQG theo hướng xã hội hoá..../.

Trọng Nguyễn

Các tin khác