Thông tin về Đề tài “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học”
5/3/2018, 9:30 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về đề tài “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học” do PGS.TS. Trương Hoàng Đan làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 3/2018.

Cà na (Canarium album (Lour.) Raeusch. Ex DC)

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên đề tài: Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Xây dựng cơ sở dữ liệu kế hoạch quản lý, phát triển bền vững đa dạng sinh học cho Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Trương Hoàng Đan

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Cần Thơ

5. Kinh phí thực hiện: 643.151         .000 đồng, trong đó:

Kinh phí từ ngân sách SNKH:   643.151.000 đồng

Kinh phí từ nguồn khác:  0 đồng

6. Thời gian thực hiện: 18 tháng

Bắt đầu: 05/2016

Kết thúc: 10/2017

Gia hạn: 29/4/2018

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

* Trường Đại học Cần Thơ:

- PGs.TS. Trương Hoàng Đan

- TS. Dương Văn Ni

- TS. Trương Ngọc Phương

- ThS. Lê Văn Dũ

- ThS. Lý Văn Lợi

- TS. Trần Đắc Định

* Trường Đại học KHTN Tp.HCM

- ThS. Nguyễn Hoài Bão

* Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

- CN. Phan Công Nguyên

- CN. Phan Thanh Hải

- CN. Võ Nguyễn Khánh Vy

Các loài thực vật có giá trị bảo tồn tại Lung Ngọc Hoàng


Lúa ma(Oryza rufipogon Griff.)


Quao nước (Dolichandrone spathacea (L.f.) K.Schum)

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 3 năm 2018

- Địa điểm: Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

- 08 Bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học

- 01 Bản đồ hiện trạng sinh cảnh

- 01 Bản đồ vị trí thu mẫu

- 01 Bản đồ cơ sở hạ tầng

- 01 Bản đồ chất lượng đất-nước

- 01 Cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học

- 02 Khóa Tập huấn cho cán bộ Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

- 01 Kế hoạch quản lý, phát triển bền vững đa dạng sinh học

- 01 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài

- Đào tạo 06 Thạc sỹ

1.2 Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học

Bắt đầu từ năm 2018

·        Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

·        Sở Khoa học và Công Nghệ

·        Sở Tài nguyên và Môi trường

·        Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

Đã chuyển giao cho khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thông qua các khóa tập huấn và các hoạt động thu mẫu

2

Các bản đồ

Bắt đầu từ năm 2018

·        Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

·        Sở Khoa học và Công Nghệ

·        Sở Tài nguyên và Môi trường

·        Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

 

3

Kế hoạch quản lý, phát triển bền vững đa dạng sinh học

Bắt đầu từ năm 2018

·        Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

·        Sở Khoa học và Công Nghệ

·        Sở Tài nguyên và Môi trường

·        Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đề tài đã cung cấp được các dữ liệu cơ bản đầy đủ của 10 nhóm loài bao gồm Thực vật bậc cao, Nấm, Động vật đất, Nhện, Côn trùng, Thân mềm, Tảo, Động vật đáy, Cá và Chim. Bộ cơ sở dữ liệu này bao gồm tên khoa học, hình ảnh, tọa độ bắt gặp và cả về số lượng loài và cá thể.

Ứng dụng GIS trong việc xác định vị trí điều tra đa dạng sinh học, các dữ liệu này cũng sẽ được áp dụng để giám sát, quan trắc sự biến động về đa dạng sinh học trong tương lai, góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học của Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Đặc biệt, đề tài đã tổ chức tập huấn cán bộ quản lí về các cách tiếp cận GIS đối với công tác bảo tồn. Với kiến thức học tập từ thực tế tại địa phương, cán bộ Lung Ngọc Hoàng đã nắm vững các thao tác sử dụng phần mềm trên máy tính cũng như thành thạo công tác thu thập dữ liệu ngoài hiện trường và áp dụng vào trường hợp thực tế tại Lung Ngọc Hoàng.

3. Về hiệu quả nhiệm vụ

3.1 Hiệu quả kinh tế

Mặc dù với khoản kinh phí hạn chế, tuy nhiên với sự hợp tác và hỗ trợ từ phía Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, nhiều bạn sinh viên Đại học Cần Thơ nên đề tài đã hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn cung cấp được nguồn dữ liệu rất bổ ích cho địa phương cũng như các Sở, Ban, Ngành sử dụng trong công tác qui hoạch và quản lí đa dạng sinh học ở địa phương. Với các thông tin có được từ đề tài này, tuy không mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp nhưng sẽ gián tiếp giảm các kinh phí, tăng hiệu quả trong công tác bảo tồn trong tương lai và là cơ sở để thu hút nhiều chương trình đầu tư từ trong nước đến quốc tế cũng như các chương trình du lịch sinh thái. Cán bộ quản lí Lung Ngọc Hoàng đã có thêm được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác quản lí bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các khóa tập huấn và quá trình cộng tác thực hiện triển khai đề tài.

3.2 Hiệu quả xã hội

Cung cấp được bộ cơ sở dữ liệu quan trọng về đa dạng sinh học của Lung Ngọc Hoàng, sẽ là công cụ quan trọng phục vụ trong công tác giáo dục, tuyên truyền về tầm quan trọng của sự đa dạng sinh học tại địa phương. Thông qua bộ dữ liệu này sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của xã hội, từ đó thu hút nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng xung quanh khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai đề tài, các hoạt động điều tra, phỏng vấn cũng đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xung quanh vai trò của việc bảo tồn đối với đời sống của người dân, từ đó có thể giảm được áp lực bảo vệ đa dạng sinh học cho cán bộ quản lí.

             

Kim Yến

Các tin khác