Tiến tới xây dựng Bộ địa chí tỉnh Hậu Giang
22/12/2017, 9:15 (GMT+7)

Ngày 18/12, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 và Tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm qua, ngành tuyên giáo tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho thường trực các cấp ủy nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên, nghiên cứu dư luận xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, các vấn đề xã hội và nghiên cứu biên soạn lịch sử truyền thống địa phương và ngành. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì và phối hợp với các ban, ngành xây dựng các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) luôn phù hợp sát với thực tế của địa phương, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tốt cho cấp ủy phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử  quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017, toàn tỉnh đã có 6.559 bài dự thi, trong đó có nhiều bài nêu đầy cảm xúc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tuy nhiên, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền một số chủ đề tuyên truyền chưa thường xuyên, còn thiếu tính thời sự, một số báo cáo viên hoạt động chưa đồng đều. Công tác nắm bắt tâm trạng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa có giải pháp phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc mà người dân bức xúc trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện một số mặt công tác tuyên giáo như: lĩnh vực khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị có mặt còn chưa chặt chẽ, chưa đổi mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của ngành Tuyên giáo tỉnh Hậu Giang trong năm qua. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII); đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tham mưu cấp ủy tổ chức tổng kết 5 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Quân chủng Hải quân; chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng đối với hoạt động của các cơ quan văn hoá, văn nghệ; triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, kiện toàn tổ chức bộ máy Tuyên giáo các cấp tinh gọn và nâng cao chất lượng tham mưu; có kế hoạch phối hợp với các ngành xây dựng Bộ địa chí tỉnh Hậu Giang./.

An Nhiên


Các tin khác