Hậu Giang khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đầu năm học mới
4/9/2017, 21:56 (GMT+7)

Ngày 30/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã có buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo về tình hình biên chế ngành giáo dục năm học 2017-2018.

Quang cảnh buổi làm việc

Hiện tại, ngành giáo dục tỉnh có 10.454 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đa số đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định, việc bố trí, sắp xếp biên chế theo đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Năm học 2017-2018, toàn ngành giáo dục tỉnh thiếu 1.439 giáo viên, nhân viên ở các cấp học từ mầm non đến THCS; trong đó, huyện Phụng Hiệp thiếu nhiều nhất với 449 người, huyện Vị Thủy thiếu 228 người, huyện Châu Thành A thiếu 176 người, thành phố Vị Thanh thiếu 139 người, huyện Long Mỹ thiếu 135 người, thị xã Ngã Bảy thiếu 128 người...

Khó khăn của các địa phương hiện nay là phải hợp đồng thuê giáo viên nhưng chưa đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ theo quy định, đặc biệt là không có nguồn giáo viên mầm non để ký hợp đồng, còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số điểm trường.

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên đảm bảo phục vụ năm học mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh thống nhất cho các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, ký hợp đồng giáo viên thời gian 10 hoặc 12 tháng trong một năm học, phù hợp theo nhu cầu và khả năng thực tế của đơn vị; đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ, ngành trung ương hướng dẫn cụ thể mức lương thực hiện hợp đồng làm cơ sở áp dụng trong toàn tỉnh.

Đối với tình trạng giáo viên thừa, thiếu cục bộ, ông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp, xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển phù hợp, rà soát mạng lưới trường, lớp học, gom gọn đầu mối, giảm bớt điểm phụ và sớm tuyển dụng đủ biên chế giáo dục được giao./.

An Nhiên

Các tin khác