Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp huyện “Nghiên cứu tình hình bệnh đái tháo đường typ2 và đánh giá kết quả kiểm soát đường huyết ở người từ 30 tuổi trở lên tại huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang”
30/8/2017, 21:14 (GMT+7)

Ngày 15 tháng 8 năm 2017 tại UBND huyện Châu Thành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp huyện “Nghiên cứu tình hình bệnh đái tháo đường typ2 và đánh giá kết quả kiểm soát đường huyết ở người từ 30 tuổi trở lên tại huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang”. Đề tài do BSCKII. Nguyễn Thanh Tuấn làm chủ nhiệm, Phòng Y tế huyện Châu Thành làm chủ trì.

BSCKII. Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Mục tiêu của đề tài là: xác định tỷ lệ đái tháo đường typ2 ở người từ 30 tuổi trở lên tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2016; tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường typ 2 ở người từ 30 tuổi trở lên tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2016; đánh giá kết quả kiểm soát đường huyết sau 6 tháng can thiệp ở cộng đồng ở người bị đái tháo đường typ2 tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2016.

 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài

Qua triển khai nhóm thực hiện đã đưa ra được những kết quả nghiên cứu quan trọng như sau:

- Tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người từ 30 tuổi trở lên tại huyện Châu Thành:

+ Đái tháo đường ở đối tượng từ 30 tuổi trở lên là 13,8%.

+ Trong số 207 người đang mắc đái tháo đường, tỷ lệ đái tháo đường mới phát hiện là 44%, đã mắc đang điều trị là 56%. Đái tháo đường ở nam là 14,1%, ở nữ là 12,9%.

+ Đái tháo đường tăng dần theo tuổi, ở độ tuổi từ 35 đến 44 tuổi là 6,4%; từ 45 đến 54 tuổi là 14,4%; từ 55 đến 64 tuổi là 16,6% và từ 65 tuổi trở lên là 17,6%.

+ Đái tháo đường ở người dân tộc Kinh là 13,9%, Khmer là 33,3%; đái tháo đường ở người sống trong nội thị là 17,8% và nông thôn là 11,7%.

- Các yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường:

+ Nhóm tuổi 45-54, 55-64 và ≥65 tuổi có nguy cơ mắc bệnh lần lượt cao gấp 2,465 lần, 2,903 lần và 3,13 lần so với nhóm tuổi 35-44.

+ Nhóm hoạt động nhẹ, trung bình, nặng ít có nguy cơ mắc bệnh hơn so với nhóm hoạt động tĩnh lần lượt là 0,829 lần, 0,801 lần và 0,461 lần.

+ Những người quá cân nguy cơ mắc bệnh cao gấp 1,396 lần so với người bình thường.

+ Nguy cơ mắc bệnh ở những người có tăng huyết áp gấp 2,396 lần so với những người không tăng huyết áp; người có bệnh tim mạch nguy cơ mắc bệnh gấp 1,886 lần so với những người không có bệnh tim mạch.

+ Những người có tiền sử trong gia đình mắc đái tháo đường nguy cơ mắc bệnh gấp 2,01 lần so với người gia đình không có tiền sử mắc bệnh.

+ Những người sống ở thành thị có nguy cơ mắc đái tháo đường cao gấp 1,636 lần so với những người sống ở nông thôn.

+ Không có liên quan giữa đái tháo đường với giới tính, dân tộc.

- Đánh giá kết quả kiểm soát đường huyết sau can thiệp: có 204 trường hợp đái tháo đường được theo dõi sau can thiệp. Tỷ lệ kiểm soát đường huyết tốt là 26,3%, vừa là 37,7% và kém là 36,3%.

Sau khi nghe chủ nhiệm báo cáo, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao ý nghĩa mà đề tài đem lại, kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần quản lý dự phòng kiểm soát đường huyết đặc biệt là những bệnh nhân đái tháo đường cũ, bệnh nhân nữ, béo phì và ở nông thôn để dự phòng biến chứng hiệu quả trong cộng đồng.

Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

Kim Yến

Các tin khác