Thực hiện đúng, đủ và công bằng các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số
14/6/2017, 16:50 (GMT+7)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh vào sáng qua (14/6)

Ông Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong 06 tháng đầu năm 2017, về tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh ổn định, gồm 03 lãnh đạo và 05 phòng chuyên môn, với tổng cộng 19 biên chế, trong đó, có 17/19 đồng chí là Đảng viên, 05/19 công chức là người DTTS. Ban đã phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong đồng bào dân tộc về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách chăm lo, hỗ trợ cho đồng bào DTTS.

Bân cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, đãi ngộ cho giáo viên và học sinh các trường dân tộc nội trú, chính sách cử tuyển học sinh DTTS vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; chính sách cấp báo, thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào DTTS; triển khai việc cấp thẻ BHYT cho đồng bào DTTS sinh sống 14 xã khu vực II, 4 xã khu vực III, 49 ấp đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Chương trình 135, Chương trình hỗ trợ xây dựng lò hỏa táng; tổ chức hiệu quả và ý nghĩa các hoạt động nhân dịp Tết Chôl - Chnăm - Thmây năm 2017 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ hưởng ứng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; đồng thời, tổ chức 03 cuộc khảo sát và 01 cuộc đối thoại với hộ nghèo DTTS.

Tuy nhiên, việc thực hiện một số chính sách đối với đồng bào DTTS còn bị động do chậm được hướng dẫn; đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc còn thiếu; tỷ lệ đồng bào DTTS thuộc diện hộ nghèo còn cao (chiếm 31,38%), thiếu vốn sản xuất, trình độ dân trí thấp; một số hộ có tư tưởng ỷ lại, thiếu ý thứ tự lực, vươn lên thoát nghèo bền vững; sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển chưa tìm được việc làm.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lữ Văn Hùng đánh giá cao sự đoàn kết nhất trí trong Lãnh đạo và nội bộ Ban Dân tộc tỉnh, sự phối hợp hiệu quả giữa ban và các sở, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng cuối năm, ông đề nghị ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể triển khai các hoạt động của ngành thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra; thực hiện đúng, đủ và công bằng các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc; nhân rộng các mô hình giảm nghèo đến với đồng bào DTTS; đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mở các lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc; đồng thời, chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất kiến nghị Trung ương xem xét các khó khăn theo tình hình thực tế của Tỉnh nhằm thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào DTTS trên địa bàn./.

Tố Như

Các tin khác