Tìm ra nét đột phá mới đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đoàn thể
11/6/2017, 23:41 (GMT+7)

Ngày 8/6, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh có buổi làm việc định kỳ với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017.

Quang cảnh buỏi làm việc

Nhìn chung, những tháng đầu năm 2017, dân vận, mặt trận và các đoàn thể đã làm tốt công tác vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở, làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội; góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Bên cạnh đó, dân vận, mặt trận và các đoàn thể vẫn còn một số mặt hạn chế, như: công tác tham mưu cho Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ chưa tốt, thiếu tính chủ động, đồng đều, sáng tạo, công tác tuyên truyền, giáo dục chậm đổi mới, chưa thường xuyên, thiếu tính thuyết phục; chưa bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, chất lượng, hiệu quả hoạt động thấp; sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị chưa chặt chẽ.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, Bí thư Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh yêu cầu các đơn vị cần đánh giá rà soát lại chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, làm tốt công tác dự báo, bám sát nhiệm vụ chính trị, tìm ra nét đột phá mới đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đoàn thể; đổi mới công tác vận động quần chúng, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng địa phương.

Đặc biệt, dân vận, mặt trận và các đoàn thể tập trung thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa sâu sắc, hướng về cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có chiều sâu hơn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, không để bất cứ gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng nào có nhà bị mưa dột, xây dựng kế hoạch vận động đỡ đầu hộ nghèo, gia đình có công; phát huy đối thoại giữa người đứng đầu với doanh nghiệp và công nhân viên chức lao động, chỉ đạo có chất lượng đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên hội viên.

An Nhiên

 

 

Các tin khác