Thông qua Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút nguồn vốn FDI tỉnh
11/6/2017, 23:41 (GMT+7)

Ngày 08/6, Hội đồng thẩm định “Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 - 2020” họp thông qua Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút nguồn vốn FDI của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 dưới sự chủ trì của Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Quang cảnh buổi họp

Tỉnh Hậu Giang hiện có 27 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 732 triệu USD, chiếm 18,55% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong 10 năm (2006 - 2015). Các dự án FDI đầu tư vào Hậu Giang tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, với 17 dự án, tổng vốn đăng ký trên 694 triệu USD. Hình thức đầu tư chủ yếu là 100% vốn đầu tư nước ngoài, với 15 dự án, tổng vốn là 642 triệu USD. Trong các địa phương, huyện Châu Thành là địa phương thu hút được nhiều dự án và nguồn vốn nhất, với 9 dự án, nguồn vốn đăng ký 638 triệu USD.

Ngoài vai trò quan trọng trong việc huy động vốn và đóng góp tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, nguồn vốn FDI còn góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương, riêng giai đoạn 2011 - 2015 các doanh nghiệp FDI đã tạo việc làm cho 14.410 lao động và hàng ngàn lao động gián tiếp khác.

Định hướng trong giai đoạn 2016 - 2020, đơn vị tư vấn đề xuất tỉnh Hậu Giang cần tập trung thu hút nguồn vốn FDI trong lĩnh vực công nghiệp như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp năng lượng sạch và các lĩnh vực khác như phát triển cơ sở hạ tầng, ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, dự án sản xuất hàng xuất khẩu và thay thế hàng nhập khẩu. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cũng dự báo khả năng huy động vốn FDI của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 theo 02 phương án: nếu tỉnh chưa có đầu tư lớn, mức độ tăng trưởng kinh tế như giai đoạn 2011 - 2015 thì nguồn vốn FDI thu hút được là 7.290 tỷ đồng, tương đương 324 triệu USD, cao gấp 2,42 lần so với giai đoạn 2006 - 2015; trường hợp kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, phát huy tốt nội lực, thu hút nguồn vốn bên ngoài khả quan là thì thu hút được 10.710 tỷ đồng, tương đương 476 triệu USD, cao gấp 3,5 lần so với giai đoạn 2006 - 2015.

Thông qua định hướng và dự báo khả năng thu hút nguồn vốn FDI của tỉnh, đơn vị tư vấn đề xuất 12 nhóm giải pháp; cụ thể là triển khai thực hiện cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi thu hút vốn FDI; quy hoạch, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực; đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; tăng cường quan hệ đối tác với nhà đầu tư; có chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; giải pháp về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư; tăng cường năng lực cán bộ, cải cách thủ tục hành chính; giải pháp về công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước tại địa phương; kiện toàn, sắp xếp lại Ban Vận động xúc tiến đầu tư tỉnh; xây dựng, triển khai kế hoạch hành động thực hiện Quy hoạch.

Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất thông qua Quy hoạch nêu trên, tuy nhiên Hội đồng đề nghị đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung theo góp ý của thành viên Hội đồng, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Thanh Nguyễn

 

 

Các tin khác