Làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
11/6/2017, 23:42 (GMT+7)

Ngày 09/7, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có chuyến công tác tại tỉnh Hậu Giang. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh và đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; công tác thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo Pháp lệnh ưu đãi người có công và tình hình tổ chức, hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

Theo đó, Chỉ thị số 43-CT/TW đã được quán triệt, triển khai trên toàn tỉnh bằng các văn bản chỉ đạo cụ thể, tạo chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội trong công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học, đưa chương trình chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhân chất độc da cam vào chương trình an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị hàng năm của tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 35.000 người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi, trong đó, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đối tượng trực tiếp) và con đẻ của họ (đối tượng gián tiếp) là 462 đối tượng. Tỉnh đã thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ trợ cấp ưu đãi đối với các đối tượng này về: bảo hiểm y tế, chế độ điều dưỡng, chính sách hỗ trợ về nhà ở (đối với đối tượng trực tiếp), trợ cấp mai táng phí khi đối tượng từ trần.

Ngoài ra, Tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, kinh phí để các cấp Hội trên địa bàn hoạt động hiệu quả. Toàn tỉnh có 07/08 đơn vị cấp huyện có tổ chức Hội với khoảng 3.780 hội viên, trong đó có khoảng 2.900 hội viên là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Các cấp Hội đã tích cực trong công tác vận động các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân hỗ trợ, chăm lo cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học với số tiền hơn 35 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho hội viên, nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học như: xây dựng nhà tình thương; trợ giúp việc làm; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; cấp xe lăn, xe lắc; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác đánh giá rất cao sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 43-CT/TW và những hoạt động cụ thể hướng đến đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ông cũng đề nghị sắp tới Tỉnh cần có chỉ đạo việc rà soát, thống kê số liệu đối tượng, vận dụng linh hoạt các quy định về điều kiện, thủ tục xem xét giải quyết các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và có cơ sở để đề xuất, kiến nghị điều chỉnh các quy định đảm bảo phù hợp theo thực tế và tạo điều kiện cho nạn nhân và gia đình nạn nhân được hỗ trợ, giúp đỡ; đồng thời, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, bố trí kinh phí cho các cấp Hội hoạt động hiệu quả hơn./.

Tố Như


Các tin khác