Xét duyệt đề tài “Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang”
9/6/2017, 13:22 (GMT+7)

Ngày 01 tháng 6 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài “Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang”. Đề tài do PGS. TS. Bùi Thị Nga làm chủ nhiệm và Trường ĐHCT chủ trì thực hiện.

PGS. TS. Bùi Thị Nga - Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung cần nghiên cứu

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu đến sinh kế của người dân nhằm triển khai các mô hình sản xuất và đa dạng sinh kế cộng đồng dân cư tại những vùng dễ tổn thương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; đánh giá xâm nhập mặn và sinh kế của cộng đồng cư dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm xác định vùng bị tổn thương do xâm nhập mặn và đề xuất mô hình tương ứng; xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình đa dạng sinh kế phù hợp và thích ứng với xâm nhập mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ và Vị Thủy tỉnh Hậu Giang.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Khảo sát hiện trạng xâm nhập mặn và sinh kế của hộ dân trên địa bàn tỉnh thông qua thu thập tài liệu thứ cấp, qua khảo sát thực tế và bằng phiếu phỏng vấn;

- Xây dựng các mô hình canh tác như mô hình túi ủ biogas - cá sặc rằn, túi ủ biogas - bèo - ốc bươu đen và mô hình túi ủ biogas - dưa hấu tại huyện Vị Thủy; các mô hình tôm càng xanh - lúa, mô hình bồn bồn - cá, mô hình túi ủ biogas - cá sặc rằn, mô hình túi ủ biogas - bèo - ốc bươu đen tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Tổ chức Hội thảo nhằm hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật canh tác mô hình đã triển khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Mỹ và Vị Thủy.

- Tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả của các mô hình và đề xuất phương án chuyển giao, nhân rộng trên địa bàn nghiên cứu.

Đây là đề tài mang tính cấp thiết, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn sản xuất nhằm góp phần nâng cao thu nhập nông hộ tại địa bàn bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)

Các tin khác