Nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Xây dựng (thí điểm) mô hình du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (địa bàn thí điểm đường nối Vị Thanh - Cần Thơ)”
31/5/2017, 17:16 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ, đề tài “Xây dựng (thí điểm) mô hình du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (địa bàn thí điểm đường nối Vị Thanh - Cần Thơ)”. Đề tài do KS. Nguyễn Duy Tân làm chủ nhiệm và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Duy Tân - Chủ chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng du lịch nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang. Qua đó đề xuất xây dựng mô hình thí điểm (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ) góp phần đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch của tỉnh Hậu Giang; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương khi tham gia khai thác, phát triển du lịch; đem lại nhiều lợi ích cho người dân, bộ mặt nông thôn phát triển theo xu hướng văn minh, ngành nghề nông thôn được đa dạng hóa.

Qua nghiên cứu đề tài, nhóm thực hiện đã rút ra được một số công việc cụ thể như sau:

- Đánh giá được thực trạng du lịch nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang, qua đó đã xây dựng được mô hình du lịch nông nghiệp ở đường nối Vị Thanh - Cần Thơ góp phần đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch của tỉnh Hậu Giang.

- Đề tài đã xây dựng mô hình thí điểm hoàn chỉnh, dễ áp dụng, dễ nhân rộng ở các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, góp phần tạo việc làm, giao lưu văn hóa, tăng thu nhập cho người dân địa phương khi tham gia khai thác, phát triển du lịch.

- Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đem lại nhiều lợi ích cho người dân, bộ mặt nông thôn phát triển theo xu hướng văn minh, hiện đại, ngành nghề nông thôn được đa dạng hóa, góp phần giữ vững các tiêu chí của xã nông thôn mới, làm thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là nông dân.

- Đề tài cũng đã nghiên cứu, thiết kế thí điểm mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn cụ thể, có địa chỉ rõ ràng, có quy mô, các sản phẩm dịch vụ để cho du khách tham quan, trải nghiệm trên địa bàn xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (thuộc đường nối Vị Thanh - Cần Thơ).

- Kết quả nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn nghiên cứu nói riêng và cho du lịch Hậu Giang nói chung, đã chỉ rõ những địa bàn có thể nhân rộng và mang lại hiệu quả cho mô hình.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao ý nghĩa mà đề tài đem lại, đặc biệt kết quả nghiên cứu là cơ sở lý luận tạo tiền đề để ngành văn hóa, thể thao và du lịch có phương hướng xây dựng kế hoạch và phương án triển khai kế hoạch du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

                                                          HN (Sở KH&CN Hậu Giang)

Các tin khác