HỘI THẢO THAM VẤN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG XANH TỈNH HẬU GIANG
31/5/2017, 9:23 (GMT+7)

Ngày 12 tháng 5 năm 2017 tại phòng họp số 3 UBND tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2025.

Quang cảnh buổi Hội thảo

         Tham dự cuộc họp có Đồng chí Đồng Văn Thanh, PCT thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, về phía Bộ kế hoạch đầu tư có đại diện Vụ Kế hoạch Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, các chuyên gia xây dựng kế hoạch và Tổ công tác tăng trưởng xanh của tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch Tăng trưởng xanh nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, với trọng tâm là phát triển các cụm ngành kinh tế trọng điểm theo hướng xanh hóa, hướng đến nền kinh tế các-bon thấp, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, làm giàu vốn tự nhiên. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước tiến tới hiện đại. Cải thiện vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng cảnh quan. Xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch đã xây dựng được 5 nhóm giải pháp thực hiện Tăng trưởng xanh đến năm 2020, tầm nhìn 2025 như sau:

Thứ nhất là nhóm giải pháp về tăng cường năng lực và thể chế qua đó rà soát nội dung văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các phương tiện cơ giới tiết kiệm nhiên liệu, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành…

Thứ 2 là nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức nhằm phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các cơ quan và phương tiện thông tin đại chúng trong tuyên truyền vận động và thông tin về Tăng trưởng xanh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực phục vụ thực hiện chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh trong các cụm, ngành kinh tế trọng điểm…

Thứ 3 là nhóm giải pháp về giảm cường độ phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt động trong sản xuất nông lâm thủy sản, trong công nghiệp và năng lượng và trong giao thông, thương mại và dịch vụ.

Thứ 4 là nhóm giải pháp về xanh hóa sản xuất qua đó tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ theo hướng bám sát thực tiễn của đời sống xã hội; phát triển nền nông nghiệp toàn diện, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh theo hướng công nghệ cao, hiện đại, sử dụng công nghệ hiện đại trong nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, đặc biệt chú trọng đến du lịch sông nước…

Thứ 5 là nhóm giải pháp về xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững như: xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị bền vững, thúc đẩy tiêu dùng bền vững…

Qua cuộc Hội thảo các đại biểu đánh giá cao kế hoạch Tăng trưởng xanh mà nhóm chuyên gia đã xây dựng cho tỉnh Hậu Giang, tuy nhiên để kế hoạch hoàn chỉnh hơn thì đại biểu đề nghị nhóm chuyên gia bổ sung thêm giải pháp về vốn vì các chương trình, dự án ưu tiên về giảm phát thải khí nhà kính mà nhóm chuyên gia xây dựng cần nguồn kinh phí rất lớn để thực hiện từ vốn quốc tế, quốc gia và địa phương để tỉnh Hậu Giang có thể xác định được nguồn vốn đưa vào thực hiện.

Kết thúc buổi Hội thảo đồng chí Đồng Văn Thanh đánh giá cao kế hoạch mà nhóm chuyên gia đa xây dựng cho tỉnh Hậu Giang, tuy nhiên để kế hoạch có thể triển khai được trên địa bàn tỉnh thì nhóm chuyên gia cần xây dựng lại kế hoạch theo đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo và gửi lại lấy ý kiến lần 2 trước khi thông qua UBND tỉnh để phê duyệt thực hiện.

Hồng Xuyến

Các tin khác