Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với các nhiệm vụ giao trực tiếp năm 2017
17/3/2017, 10:36 (GMT+7)

Được sự thống nhất của Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đưa 08 nhiệm vụ KH&CN giao trực tiếp vào danh mục thực hiện năm 2017. Nay, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các chủ nhiệm đề tài, dự án nộp hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với các nhiệm vụ giao trực tiếp năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2017.

Theo đó, 08 nhiệm vụ KH&CN giao trực tiếp vào danh mục thực hiện năm 2017 bao gồm

1. Đề tài: Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh nứt thân chảy nhựa và xơ đen trên giống mít Chan rai (Artocapus heterophyllus Lam)

2. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tổng hợp phát triển sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu (hạn và mặn): giống, cơ cấu cây trồng và các biện pháp kỹ thuật đi kèm

3. Dự án: Xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật trong rừng tràm tại khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

4. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống luân canh lúa - tôm/cá gắn với tiêu thụ ở tỉnh Hậu Giang

5. Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng tính hiệu quả và bền vững của mô hình Tràm - Tiêu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

6. Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng Khoa học kỹ thuật chế biến đa dạng hóa các sản phẩm từ khóm

7. Đề tài: Hiện trạng đặc điểm phân bố sinh vật đáy trong thủy vực quanh sông Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

8. Đề tài: Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu cho người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2017

- Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ gốc và 14 bộ sao

- Thành phần hồ sơ gồm:

1) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

2) Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Mẫu 9-ĐON);

3) Thuyết minh Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ (Mẫu 10-TMĐTCN); đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (Mẫu 11-TMĐTXH); Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (Mẫu 12-TMDA);

4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Mẫu 14-LLTC);

5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Mẫu 15-LLCN);

6) Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Mẫu 16-PHNC);

7) Các văn bản pháp lý cụ thể chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác và có kết quả phân bổ sản phẩm giữa nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn này (trong trường hợp tổ chức có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác) (nếu có).

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 07, Điện Biên Phủ, P.5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. ĐT: 07113.877300

(Các biểu mẫu đăng tải tại: www.haugiang.gov.vn  (vào Đăng ký đề tài khoa học công nghệ) hoặc detai.haugiang.gov.vn)

                                                                                      Kim Yến   

Các tin khác