Kế hoạch số 52/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
18/7/2017, 6:50 (GMT+7)
Các tin khác