Tiêu chí chấm điểm và các bảng kiểm về thực hiện QĐ 2151/QĐ-BYT về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2016
26/5/2017, 7:48 (GMT+7)


Tiêu chí chấm điểm

Các tin khác