Thông báo treo Cờ Tổ Quốc và nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017
24/4/2017, 14:29 (GMT+7)

THÔNG BÁO
V/v treo Cờ Tổ Quốc và nghỉ Lễ 30/4
Và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017


Căn cứ Thông báo số 50/TB-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc treo Cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2017.

Sở Y tế thông báo về việc treo Cờ Tổ quốc và thời gian nghỉ như sau:

1. Cơ quan Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh treo Cờ Tổ quốc từ chiều ngày 29 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2017.

2. Dịp Lễ 30/4 và 01/5 công chức, viên chức, người lao động các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế được nghỉ 04 ngày liên tục, từ thứ bảy (ngày 29/4/2017) đến hết thứ ba (ngày 02/5/2017). Riêng các đơn vị sự nghiệp y tế phải sắp xếp lịch trực luân phiên đảm bảo lực lượng thường trực 24/24 để thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm sắp xếp lịch trực 24/24 và căn cứ vào số ngày nghỉ theo quy định để bố trí cho CC, VC, NLĐ tham gia trực được luân phiên nghỉ bù.

Lưu ý: các đơn vị gửi lịch trực về Sở Y tế trước ngày 28/4/2017 để tổng hợp, theo dõi (người nhận: Ths Trần Thanh Son, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế).

3. Trong những ngày nghỉ Lễ, Giám đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo phân công trực Lễ phải đảm bảo canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; khi có yêu cầu phải báo cáo tình hình bằng văn bản hoặc điện thoại về Văn phòng Sở Y tế theo số điện thoại (Fax) 0293.3878.929.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo này./.


Tải Thông báo tại đâyCác tin khác