Công văn phân công dự Họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017) tại các đơn vị trực thuộc
22/2/2017, 10:31 (GMT+7)

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 249/SYT

Hậu Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2017

V/v phân công dự Họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017) tại các đơn vị trực thuộc.

 

 

Kính gửi:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

 

          Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-SYT ngày 07/02/2017 và Kế hoạch số 15/KH-SYT ngày 21/02/2017 của Sở Y tế về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2017.

Sở Y tế thông báo lịch phân công Lãnh đạo Sở Y tế, các phòng chuyên môn Sở Y tế đi dự Họp mặt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam tại một số đơn vị trực thuộc và Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

đến dự họp mặt

(thời gian, địa điểm)

Đại diện Lãnh đạo

Sở Y tế

đến dự họp mặt tại đơn vị

Ghi chú

1

TTYT H. Châu Thành A

(13h ngày 24/02/2017, theo lịch của PCT TT UBND tỉnh)

 

TTUT, BSCK2

Nguyễn Thanh Tùng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế

VP bố trí xe, tài xế

2

TTYT huyện Long Mỹ

(7h30 ngày 23/02/2017)

 

TTND, BSCK2

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc TT Sở Y tế

- DSCK2 Đào Tấn Tài, Phó Phòng NV Dược (cùng dự)

VP bố trí xe, tài xế

3

TTYT TX Long Mỹ

(13h30 ngày 24/02/2017)

TTND, BSCK2

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc TT Sở Y tế

- DSCK2 Đào Tấn Tài, Phó Phòng NV Dược;

- CN Nguyễn Điền Anh, Phòng TCCB

(cùng dự)

VP bố trí xe, tài xế

4

TTYT TX Ngã Bảy

(15h ngày 24/02/2017)

TTUT, BSCK2

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc Sở Y tế

VP bố trí xe, tài xế

5

TTYT TP Vị Thanh

(7h30 ngày 26/02/2017, tại Hội trường UBND TPVT)

TTUT, BSCK2

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc Sở Y tế

- BSCK2 Trần Văn Hải, Phó PNVY cùng dự

 

6

TTYT H. Phụng Hiệp

(13h30 ngày 24/02/2017)

 

TTUT, BSCK2

Nguyễn Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở Y tế

- CN Nguyễn Thị Minh Nguyệt, CVP;

- CN Lý Kim Yến, Phó CVP (cùng dự)

VP bố trí xe, tài xế

7

TTYT H. Châu Thành

(14h30 ngày 24/02/2017)

 

BSCK2 Trương Văn Hạnh

Phó Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh

Được Giám đốc SYT ủy quyền dự thay

8

TTYT huyện Vị Thủy

(13h30 ngày 24/02/2017)

 

 - TTUT, ThS Lê Văn Tạo,

Trưởng Phòng TCCB;

 - BSCK2 Võ Chí Đại, Phó Phòng NVY;

 - BSCK2 Trần Văn Hải, Phó Phòng NVY;

 - KS Huỳnh Thanh Giang, Phó Phòng KHTC.

Được Giám đốc SYT ủy quyền dự thay

VP bố trí xe, tài xế

 

9

BVĐK Hậu Giang

 

- TTUT, DSCK2 Nguyễn Thanh Thế, Phòng NVD, Phó Chủ tịch CĐ Ngành Y tế;

- TTUT, BSCK1 Lâm Diệu Quang, Phó Phòng NVY;

- CN Trương Văn Dũng, Phó Phòng KHTC;

Được Giám đốc SYT ủy quyền dự thay

10

Trường CĐCĐ Hậu Giang

- DSCK1 Phan Thị Diễm Thúy, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế

- ThS Trần Thanh Son, Phó Phòng NVY

- CN Võ Thị Hồng Ngoan, Phó Phòng TCCB Sở Y tế.

Được Giám đốc SYT ủy quyền dự thay

 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị và cá nhân có liên quan biết để sắp xếp lịch công tác. Giao Văn phòng Sở Y tế sắp xếp bố trí xe cho các đồng chí Lãnh đạo tham dự tại các đơn vị ngoài địa bàn thành phố Vị Thanh./.

 

Nơi nhận:
- BGĐ Sở Y tế;
- Các cá nhân được phân công;
- BVĐK tỉnh,
- TTYT huyện, TX, TP;
- Lưu: VT.(28b)Tải công văn tại đây
GIÁM ĐỐC

Các tin khác