Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty CP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang
24/4/2012, 8:20 (GMT+7)

Sáng ngày 20/4/2012 tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, số 263 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Ảnh: Ông Dương Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty.

Đến dự đại hội gồm có Ông Dương Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc và các cổ đông Công ty. Về phía khách mời đại diện Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang gồm có: Ông Đặng Cao Trí, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban, Bà Nguyễn Ngọc Diễm, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng và Bà La Thụy Phiểng, Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính làm tổ viên.

Ông Dương Văn Thọ, Chủ tịch hội đồng quản trị thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2011 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Ông nhận xét và đánh giá: sau thời gian hơn 5 tháng thực hiện cổ phần hóa, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Công ty từng bước được nâng lên. Cơ chế hoạt động, quản lý điều hành đi vào nề nếp căn cơ.

Các đơn vị đều tích cực trong công tác quyết toán và chuyển tiền thuê bao đô thị, công trình làm thêm về đúng thời gian. Đặc biệt, Chi nhánh CTN-CTĐT Vị Thanh; Chi nhánh CTN-CTĐT Long Mỹ và Chi nhánh CTN-CTĐT Ngã Bảy; Chi nhánh CTN-CTĐT Châu Thành là những đơn vị liên tục làm tốt công tác này và luôn chủ động tìm kiếm, thi công các công trình làm thêm để tăng doanh thu lĩnh vực đô thị cho Công ty.

 

Ảnh: Toàn cảnh đại hội

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm tốt nêu trên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Đó là, một vài đơn vị sử dụng nguyên liệu sản xuất nước còn vượt định mức, dầu sử dụng cho máy phát điện còn cao. Công tác phát triển mạng lưới, phát triển khách hàng mới còn chậm…

Phát biểu tại Đại hội, Ông Đặng Cao Trí, Phó Giám đốc Sở Tài chính nêu cao thành tích công tác và vai trò của Công ty, đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực mà Công ty hoạt động. Hướng tới đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện các văn bản Trung ương để có cơ hội phát triển cho lĩnh vực của công ty, tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường…việc xử lý rác thải tại các cơ sở Y tế. Năm 2012 chú ý phân chia cổ tức để tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng quy mô và nâng cao năng lực quản lý công ty. Các báo cáo và tờ trình được thông qua tại đại hội đều được Đại hội thống nhất và biểu quyết 100%.

Phát biểu kết thúc đại hội Ông Dương Văn Thọ tiếp thu ý kiến của Quý đại biểu và trong thời gian tới Công ty nổ lực quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2012./.

 

                                                                   Tin và ảnh: Văn Chúc

Các tin khác