Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
7/8/2018, 16:39 (GMT+7)

Nhằm giúp đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(Đ/c Đào Văn Liêm Giám đốc TTTTCTTG, triển khai.)

Nhằm giúp đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 30 tháng 07 năm 2018 Đảng ủy Sở Kế hoạch Và Đầu tư phối hợp Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đến dự và triển khai Hội nghị có Đ/c Đào Văn Liêm, Giám đốc TTTTCTTG; Cùng các đồng chí là đảng viên và quần chúng của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ và 2 Ban: BQLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp, BQLDA ĐTXD Công trình giao thông.

 

 

(Các đảng viên và quần chúng dự Hội nghị)

 

Tại Hội nghị các đảng viên và quần chúng được triển khai 3 Nghị quyết trong cùng một buổi: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Kết thúc Hội nghị Đ/c Đào Văn Liêm, Giám đốc TTTTCTTG đề nghị tất cả đảng viên và quần chúng nghiên cứu 3 Nghị quyết đã học viết bài thu hoạch./.

Đoàn Phương


 

Các tin khác