Về Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018
6/7/2018, 10:49 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, về tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018.

Ảnh minh họa: Doanh nghiệp xếp hạng bền vững
Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, về tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018. Có thể nói, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  (VCCI) – với chức năng đại diện sử dụng lao động, đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hội nhập hiệu quả - đã được Chính phủ giao nhiệm vụ đánh giá, xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp bền vững từ năm 2016 (Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015). Năm 2018 VCCI tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam triển khai hoạt động dựa trên Bộ Chỉ số Doanh nghiệp bền vững và VCCI xây dựng – một công cụ phản ánh mức độ phát triển của khu vực doanh nghiệp trên cả ba lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội.

Lễ Công bố đánh giá các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018 sẽ được tổ chức vào Quý 4/2018 tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với VCCI Thông báo đến Quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đăng ký  tham gia Chương trình công bố, đánh giá. Nội dung cách thức tham dự Chương trình, Quý Doanh nghiệp vui lòng truy cập và tải tài liệu tại địa chỉ của website của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vũng Việt Nam: http//:www.vbcsd.vn. (vào Doanh nghiệp xếp hạng bền vững) Quý doanh nghiệp gửi hồ sơ hoàn thiện đến Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vũng, VCCI số 09 Đào Uy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội hoặc khai online theo hướng dẫn tại trang web trên trước ngày 31/7/2018.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Thành Trung, điện thoại: 0945.223333, email: trungnt@vcci.com.vn hoặc  Nguyễn Thị Quỳnh Nga, điện thoại: 0979.751516, email: ngantq@vcci.com.vn.

Sự hưởng ứng tích cực của Quý Doanh nghiệp thể hiện cam kết của mình về phát triển bền vững trong thế giới hội nhập, đồng thời tăng tính minh bạch cũng như nâng cao nhận diện thương hiệu của Doanh nghiệp trên thị trường.

Tin: Phòng ĐKKD 

Các tin khác