Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang chính thức hoạt động
11/5/2018, 11:3 (GMT+7)

Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang.

Ảnh minh họa

Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, là đầu mối tập trung tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, nhằm hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung cấp ứng dụng dịch vụ trong giải quyết các thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Ngày 03 tháng 4 năm 2018 Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang chính thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các đơn vị hành chính tỉnh, địa điểm số 09 Điện Biên Phủ, Khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, sẽ chuyển toàn bộ tiếp nhận nội dung hồ sơ, trả kết quả ở các sở, ngành tỉnh về trung tâm, cụ thể như: thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, xây dựng, đầu tư, đất đai, tư pháp, giao thông... Thông qua hoạt động Trung tâm này, nhằm giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo đúng thời gian quy định của pháp luật; nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân đến một nơi để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, không phải mất nhiều thời gian đến các sở, ban, ngành để liên hệ các thủ tục hành chính khác.

Có thể nói, việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh là bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh, nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tập trung, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, công dân, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ hành chính, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, tạo ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện, văn minh, hiện đại khi tổ chức, công dân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tin và ảnh: Văn Chúc

Các tin khác