HỘI NGHỊ KÝ KẾT THI ĐUA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẬU GIANG NĂM 2018
23/4/2018, 8:30 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban và ký kết thi đua năm 2018

Ảnh: ký kết thi đua năm 2018

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban và ký kết thi đua năm 2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, được tổ chức huyện Phụng Hiệp.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều hành kế hoạch kinh tế xã hội và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản,  đề xuất ban hành các chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn XDCB. Về tình hình kinh tế - xã hội các địa phương đều đạt kết quả khá tốt, sản xuất và đời sống, giá cả thị trường, cung - cầu hàng hóa cho nhân dân tương đối ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa - doanh thu dịch vụ, giá trị sản xuất CN-TTCN, thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ; triển khai thực hiện tốt các công trình trọng điểm.

Hội nghị chia sẽ, giải quyết những khó khăn vướng mắc của địa phương để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Trong buổi Hội nghị Sở đã công bố Quyết định khen thưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017:

Hạng nhất: Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành A;

Hạng nhì: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Vị Thanh;

Hạng ba: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành;

Hạng ba: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Long Mỹ;

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết thi đua giữa Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố. Phát động phong trào thi đua trong ngành Kế hoạch và Đầu tư nhằm tạo động lực mạnh mẽ, cán bộ công chức phấn đấu thi đua khắc phục mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2018.

 

                                                                              Tin, bài: Kiều Tiên

Các tin khác