Họp mặt DN, nhà KH, nông dân tiêu biểu tỉnh HG Xuân Mậu Tuất 2018
17/4/2018, 10:21 (GMT+7)

Sáng ngày 5-2, UBND tỉnh

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt

Sáng ngày 5-2, UBND tỉnh tổ chức buổi họp mặt doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân tiêu biểu tỉnh Hậu Giang Xuân Mậu Tuất năm 2018. Tham dự có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng hơn 100 doanh nghiệp, HTX, 40 nhà khoa học, 30 nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tình hình thu hút đầu tư hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang năm 2017 và một số nhiệm vụ chính năm 2018.

Năm 2017, Hậu Giang đã thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu. Trong đó có 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu lớn về kinh tế - xã hội đạt cao hơn năm trước, có ý nghĩa thiết thực nâng cao đời sống nhân dân như:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,7%, trong đó, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp: 2,58%; khu vực công nghiệp - xây dựng: 11,29%; khu vực thương mại - dịch vụ: 7,39%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 33,84 triệu đồng/người, tương đương 1.509 USD, tăng 5,55% so cùng kỳ .

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn theo giá hiện hành 16.650 tỷ đồng, tăng 7,14% so cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 7.418 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa là 2.890 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu, dịch vụ thu ngoại tệ và nhập khẩu 1.050 triệu USD, tăng 39,5% so cùng kỳ. Trong đó kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ đạt 740 triệu USD, tăng 33,3% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu 310  triệu USD, tăng 56,8% so cùng kỳ.

- Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 còn 9,89%, giảm 2,59% so năm trước.

- Số lao động được tạo việc làm là 17.500 lao động.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 55,2% tổng số trường.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 78,87%.

- Xây dựng công nhận mới 04 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 21/54 xã, đạt 38,8% tổng số xã, các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí.

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 59 dự án với tổng số vốn 3.114 tỷ đồng, bình quân một dự án có quy mô 52 tỷ đồng, đã cấp 10 Giấy chứng nhận đầu tư các dự án lớn với tổng số vốn đăng ký là 2.657 tỷ đồng; lũy kế đến nay toàn tỉnh có 490 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn trên 123.600 tỷ đồng. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong năm cấp mới 02 giấy chứng nhận đầu tư, với tổng mức đầu tư 918.000 USD; nâng tổng số có 29 dự án FDI với tổng vốn gần 809 triệu USD, bao gồm các nhà đầu tư đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Trong năm, toàn tỉnh có 779 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 2.596 tỷ đồng, tăng 3% số doanh nghiệp và tăng 1,5 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Số lao động được tạo việc làm từ các doanh nghiệp thành lập mới khoảng 12.000 người, chiếm gần 70% tổng số lao động được giải quyết việc làm trong năm. Trong năm 2017, cả tỉnh có 1.861 hộ cá thể đăng ký kinh doanh, tổng vốn là 250 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ; lũy kế đến nay cả tỉnh có 46.855 hộ kinh doanh cá thể, tăng 4% so với năm trước, tổng vốn 3.105 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 65.000 lao động. Bình quân cứ 4,5 hộ có 1 hộ kinh doanh cá thể.

- Kinh tế hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được củng cố, nâng chất, trong năm đã thành lập mới 21 HTX, tăng 13 hợp tác xã so cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 9,75 tỷ đồng, toàn tỉnh hiện có 181 HTX và 01 Liên hiệp HTX đang hoạt động, tổng vốn đăng ký 124 tỷ đồng.                        

Về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ: tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét duyệt được 16 đề tài, dự án; nghiệm thu 13 đề tài, dự án, 100% các nhiệm vụ đưa vào xét duyệt, tổ chức nghiệm thu chính thức đều có địa chỉ ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn nhân rộng nhiều mô hình, điển hình như: mô hình trồng chuối cấy mô quy mô tập trung; xây dựng mô hình trồng khóm Queen “Cầu Đúc”; duy trì mô hình sử dụng chế phẩm sinh học nấm xanh (MA) để quản lý dịch hại trên lúa; lưu giữ và bảo tồn nguồn gen các loại nông sản của tỉnh; duy trì và nâng cao năng lực phòng thí nghiệm theo chuẩn ISO/IEC 17025; xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng thử nghiệm mãng cầu Xiêm Thái Lan lưỡng tính.

Về tình hình hoạt động của Hội Nông dân tỉnh: Đến nay toàn tỉnh có 116.884 hội viên; chiếm 80,12% hộ nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được phát động sâu rộng, toàn tỉnh có 55.954 hộ, đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất giỏi”

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh đã nghe những ý kiến đóng góp của các Doanh nghiệp, Nhà khoa học và Nông dân tiêu biểu từ đó có những giải pháp thiết thực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giúp Doanh nghiệp, Nhà khoa học và Nông dân hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. TM UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên bày tỏ lòng tri ân đến các nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng toàn thể bà con trong tỉnh nhà, mong tất cả tiếp tục quan tâm, gắn bó xứ sở Hậu Giang nhiều hơn nữa, tập trung tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

                Description: http://www.haugiang.gov.vn/portal/data/sites/60/2018/Thang02/3.png

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các Doanh nghiệp, Nhà khoa học và

Nông dân tiêu biểu năm 2017

 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm cụ chính trong năm 2018 như sau:

- Tạo mọi điều kiện, để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ dàng cập nhật và tiếp cận thông tin kinh tế của tỉnh và thị trường.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ V/v tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

- Tăng cường các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhất là đưa ra các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp theo nhiều hình thức, từ hỗ trợ vốn cho tới tư vấn, hướng dẫn khởi nghiệp; đồng thời đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp.

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, giám sát các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp.

- Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có cơ hội tìm kiếm đối tác đầu tư./.

Doãn Dụng

Các tin khác