Hậu Giang tiếp nhận tài trợ XD trường học của Tổ chức SCC năm 2018
29/1/2018, 16:58 (GMT+7)

Trong năm 2017, Tổ chức SCC - Anh – một tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tài trợ

Lễ khởi công Công trình của Tổ chức SCC tại Hậu Giang

Trong năm 2017, Tổ chức SCC - Anh – một tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tài trợ cho tỉnh thực hiện các dự án xây dựng trường học trên địa bàn huyện Phụng Hiệp: dự án nâng cấp, sửa chữa trường Mẫu giáo Hòa An và dự án Hỗ trợ cải tạo Trường Mầm non Hòa An.

  Năm 2018, Tổ chức SCC  tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Hậu Giang xây dựng phòng học và cơ sở hạ tầng, thiết bị giáo dục tại 04 điểm trường:

- Trường Mẫu giáo Tân Phước Hưng, điểm Phó Đường, xã Tân Phước Hưng.

- Trường Tiểu học Phụng Hiệp, điểm Thắng Mỹ, xã Phụng Hiệp.

- Trường Tiểu học Thạnh Hòa 1, điểm ấp 3, xã Thạnh Hòa

- Trường Tiểu học Thạnh Hòa 1, điểm ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. 

Các dự án có tổng mức đầu tư 4.753.000.000 VND, trong đó, vốn tài trợ là 2.614.000.000 VND và vốn đối ứng của tỉnh là 2.139.000.000 VND.Dự án được thực hiện sẽ hỗ trợ các điểm trường xây dựng phòng học, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng trong khuôn viên trường, góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục của huyện Phụng Hiệp. (Nguồn: Công văn số 2322/UBND-NV ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Tin: Thanh Trần. 

Các tin khác