Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
22/1/2018, 15:48 (GMT+7)

Nhằm giúp đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(Đ/c Đinh Văn Hồng, Tp Khoa giáo – BTG Tỉnh ủy, triển khai)

Nhằm giúp đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 12 tháng 01 năm 2018 Đảng ủy Sở Sở Kế hoạch Và Đầu tư tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đến dự Hội nghị có Đ/c Lâm Kim Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Đăng ký Kinh doanh; Đ/c Đào Văn Liêm, Giám đốc TTTTCTTG; Đinh Văn Hồng, Trưởng phòng Khoa giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng các đồng chí là đảng viên và quần chúng của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư và 3 Ban: BQLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp, BQLDA ĐTXD Công trình giao thông, BQLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT.

(Các đảng viên và quần chúng dự Hội nghị )

 

Tại Hội nghị các đảng viên và quần chúng được triển khai 4 Nghị quyết trong cùng một ngày: Đ/c Đào Văn Liêm, Giám đốc TTTTCTTG triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Đinh Văn Hồng, Trưởng phòng Khoa giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Kết thúc Hội nghị Đ/c Lâm Kim Bình, PBT Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tất cả đảng viên và quần chúng nghiên cứu 4 Nghị quyết đã học viết bài thu hoạch./.

Đoàn Phương

 

Các tin khác