Hậu Giang phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn (NGO) đến năm 2025
11/1/2018, 14:29 (GMT+7)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ký phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ký phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng  nguồn vốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025.

Theo đó mục tiêu của Quy hoạch là thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài  (NGO) vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững; phát triển kinh tế và đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống của Nhân dân, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khơmer, vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội; kết hợp phát triển kinh tế, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững và giảm nhẹ thiên tai.

Trên cơ sở đó, trong thời kỳ tới 2025, Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng  nguồn vốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài  bao gồm 32 dự án tập trung trong các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, chống biến đổi khí hậu, nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, đào tạo công nghệ thông tin cho các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer, hỗ trợ trẻ khuyết tật, hỗ trợ y tế học đường..., cụ thể như sau:

TT

 

Tên dự án

 

Dự kiến

tổng vốn

đầu tư (USD)

Trong đó: Vốn NGO

(USD)

Quy mô, tính chất

dự án

Địa điểm

xây dựng

I

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

 

8.386.200

 

 

7.886.200

 

24 dự án

 

1

Dự án mô hình canh tác lúa giảm khí thải nhà kính và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng canh tác lúa trọng điểm tỉnh Hậu Giang.

750.000

 

700.000

 

Diện tích 6.000ha tại các vùng trọng điểm lúa của tỉnh.

Huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thủy, Châu thành A

2

Dự án bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

850.000

 

800.000

 

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Huyện Phụng Hiệp

3

Dự án hỗ trợ sản xuất lúa gạo

3.500.000

3.300.000

Huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Châu Thành A

Các huyện

4

Dự án hỗ trợ trang thiết bị nghiên cứu Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

2.700.000

 

2.500.000

 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 120 ha.

Huyện Long Mỹ

5

Dự án xây dựng 20 cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

586.200

586.200

Mặt cầu rộng từ 2,5m-3,5m

Các huyện

II

LĨNH VỰC CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

2.090.000

2.090.000

03 dự án

 

6

Dự án khảo sát, đánh giá thực trạng diễn biến xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

90.000

90.000

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng diễn biến xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Toàn tỉnh

7

Dự án lồng ghép thích nghi biến đổi khí hậu vào kế hoạch sử dụng đất và môi trường

1.500.000

1.500.000

Khoảng 30 xã trong tỉnh

Toàn tỉnh

8

Dự án thích ứng biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm.

500.000

500.000

 

Toàn tỉnh

III

LĨNH VỰC Y TẾ.

19.720.000

18.370.000

06 dự án

 

9

Dự án nâng cấp trạm y tế thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A

 

270.000

 

270.000

Nâng cấp trạm y tế 16 phòng, thay thế các thiết bi y tế cũ, hư hỏng.

Huyện Châu Thành A

10

Dự án xây dựng bệnh viện phục hồi chức năng.

5.500.000

5.000.000

Quy mô 200 – 300 giường bệnh

Thành phố Vị Thanh

11

Dự án phòng chống các bệnh xã hội và bện dịch nguy hiểm.

3.500.000

3.300.000

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hậu Giang.

Toàn tỉnh

12

Dự án cải thiện tình trạng sức khoẻ phụ nữ có thai và trẻ em suy dinh dưỡng

1.400.000

 

1.300.000

 

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hậu Giang.

Toàn tỉnh

13

Chương trình hỗ trợ nha khoa sức khỏe trường học.

550.000

500.000

Hệ thống trường học

Toàn tỉnh

14

Dự án tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở

8.500.000

8.000.000

Tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh

IV

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ.

5.395.000

4.874.000

10 dự án

 

15

Dự án nâng cấp điểm trường Mười Thước thuộc Trường tiểu học Trần Quang Diệu, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

9.000

9.000

Quy mô: Nâng cấp 02 phòng học

Thành phố Vị Thanh

16

Dự án nâng cấp điểm trường  Vị Hưng thuộc Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường III, thành phố Vị Thanh.

8.000

8.000

Quy mô: Nâng cấp 03 phòng học

Thành phố

Vị Thanh

17

Dự án nâng cấp Trường tiểu học Long Trị I, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ

390.000

234.000

Đầu tư xây dựng mới 8 phòng học, 6 phòng phục vụ chức năng, nhà vệ sinh, nhà để xe,,....

Thị xã Long Mỹ

18

Dự án nâng cấp Trường tiểu học Bình Thạnh, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

287.000

172.000

Đầu tư xây dựng mới 8 phòng học, nhà vệ sinh, nhà để xe, cổng trường, sân chơi.

Thị xã Long Mỹ

19

Dự án nâng cấp Trường tiểu học Trường Long A1, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A

356.000

356.000

Xây dựng 05 phòng học, sửa chửa, nâng cấp 11 phòng học và các công trình phụ.

Huyện Châu Thành A

20

Dự án nâng cấp Trường tiểu học thị trấn Một Ngàn A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

445.000

445.000

Xây dựng 07 phòng học, sửa chửa, nâng cấp 02 phòng học và các công trình phụ.

Huyện Châu Thành A

21

Dự án chống nguy cơ bỏ học giữa chừng cho học sinh nghèo.

750.000

 

700.000

 

1.000 học sinh

Huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp

22

Dự án đào tạo công nghệ thông tin cho các trường phổ thông vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer.

700.000

 

650.000

 

Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thong các huyện.

Toàn tỉnh

23

Dự án đầu tư trang thiết bị cho các trường dạy nghề.

1.900.000

1.800.000

Hệ thống Trường dạy nghề tỉnh Hậu Giang.

Toàn tỉnh

24

Chương trình hoạt động giáo dục giới tính và kỹ năng sống ở trường Trung học cơ sở.

550.000

 

500.000

 

Hệ thống Trường Trung học cơ sở.

Toàn tỉnh

V

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI.

13.257.000

12.340.000

08 dự án

 

25

Dự án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

107.000

90.000

Hỗ trợ cho 480  hộ nghèo xã Xà Phiên, Lương Tâm (H. Long Mỹ); xã Hòa An, Tân Bình (H. Phụng Hiệp)

Huyện Long Mỹ; huyện Phụng Hiệp

26

Dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tỉnh Hậu Giang

1.350.000

1.300.000

2.000 trẻ em khuyết tật trong độ tuổi từ 0-16.

Toàn tỉnh

27

Dự án phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS

750.000

700.000

Toàn tỉnh

Toàn tỉnh

28

Dự án tín dụng nâng cao thu nhập phụ nữ nghèo tại 2 xã Vĩnh Viễn và Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

550.000

 

500.000

 

Tăng thu nhập, giảm nghèo cho 200 hộ phụ nữ nghèo tại 2 xã Vĩnh Viễn và Vĩnh Viễn A.

Huyện Long Mỹ

29

Dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ huyện Long Mỹ.

550.000

 

500.000

 

Tạo việc làm và thu nhập cho lao động nghèo thất nghiệp.

Huyện Long Mỹ

30

Dự án hỗ trẻ em ảnh hưởng chất độc da cam

1.400.000

1.350.000

Toàn tỉnh

Toàn tỉnh

31

Dự án phát triển cộng đồng dân cư nghèo tỉnh Hậu Giang

3.050.000

2.900.000

Trung tâm phát triển cộng đồng Ánh Dương.

Toàn tỉnh

32

Các dự án hỗ trợ kỹ thuật khác.

5.500.000

5.000.000

Toàn tỉnh

Toàn tỉnh

 

TỔNG CỘNG

48.848.200 USD, tương đương 1.099 tỷ VND

45.560.200

USD, tương đương 1.025 

tỷ VND

 

Tổng số 32 dự án

 

Danh mục dự án thu hút NGO trên địa bàn tỉnh là cơ sở để các đầu mối quản lý và vận động nguồn vốn này trên địa bàn tỉnh, làm việc, trao đổi, đàm phán với các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân người nước ngoài có nhu cầu thực hiện các hoạt động thiện nguyện ở những địa bàn vùng sâu vùng xa như là Hậu Giang – một tỉnh vùng sâu, vùng xa…

Tin: Thanh Trần

Các tin khác