Năm 2016, hội khuyến học huyện Vị Thủy vận động trên 8,2 tỷ đồng
3/10/2017, 14:9 (GMT+7)

Trong năm 2016, các cấp hội khuyến học đã vận động nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài trên 8,2 tỷ đồng để hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện, trong đó ngoài khen thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích cao còn hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập kịp thời cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.

Các phong trào xây dựng xã hội học tập, phong trào toàn dân học tập, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực và từng bước phát triển.

Năm 2017, Hội khuyến học huyện Vị Thủy tiếp tục phát huy vai trò hội viên nòng cốt trong hoạt động khuyến học khuyến tài. Đẩy mạnh hoạt động phong trào xây dựng xã hội học tập thông qua nhiều mô hình mới; phát triển tổ chức hội cơ sở, thu hút hội viên tham gia. Phấn đấu đến cuối năm phát triển hội viên đạt trên 28% tổng dân số.

Thu Hiền

Các tin khác